Gå till sidans huvudinnehåll Gå till sidans meny
Kontakt
Lyssna

Hantering av epost

När du skickar eller tar emot e-post från Region Västerbotten innebär detta att dina personuppgifter kommer att hanteras av Region Västerbotten. Hanteringen sker till exempel för att kunna svara på frågor, kommunicera med berörda i samband med hantering av ärenden eller för att kontakta intressenter.
Hantering av personuppgifter i e-post lyder under samma dataskyddslagstiftning som övrig behandling av personuppgifter
Genom att du är i kontakt med Region Västerbotten, så tar vi del av vissa personuppgifter om dig. Vi använder
personuppgifterna medan vi hanterar ditt ärende och sedan måste vi bevara dem för att vårt arbete ska kunna följas upp och kvalitetssäkras.
I många fall behandlar vi också personuppgifter med stöd av andra rättsliga grunder, som lagar och förordningar, myndighetsutövning eller avtal. De personuppgifter som vi behandlar är främst de du själv delar med dig av i kontakten med oss.

Dina personuppgifter kan komma att lämnas ut till andra myndigheter, företag eller enskilda om vi har en laglig skyldighet att lämna ut dom. De kan också lämnas till personuppgiftsbiträden som hanterar information för vår räkning. Vi har personuppgiftsbiträden som bl.a. hjälper oss med:
– Betalningar (t.ex. fakturahantering).
– Marknadsföring och information (tex. sociala medier).
– IT-tjänster (tillhandahålla verksamhetsstöd, hantera drift, support och underhåll av våra IT-lösningar).
– Personal ( tex. ledar- och medarbetarundersökningar)

Om du har frågor om vår personuppgiftshantering är du välkommen att kontakta denna avsändare eller Region Västerbottens dataskyddsombud Johnny Lundström epost: johnny.lundstrom@regionvasterbotten.se

Datainspektionen är ansvarig för att övervaka tillämpningen av lagstiftningen, och den som anser att
ett företag eller organisation hanterar personuppgifter på ett felaktigt sätt kan lämna in ett klagomål till Datainspektionen.

Uppdaterad 24 maj, 2018 kl 12:58 av Johnny