Gå till sidans huvudinnehåll Gå till sidans meny
Kontakt
Lyssna

Lättläst

Välkommen till Region Västerbotten

Vad är Region Västerbotten

Västerbotten har 15 kommuner och ett landsting.
1 januari 2008 bestämde sig kommunerna och landstinget i Västerbotten för att bilda ett förbund.
Förbundet fick namnet Region Västerbotten.

Inom Region Västerbotten har kommunerna och landstinget tillsammans ansvaret för att hela länet utvecklas på ett positivt sätt.
För att Västerbotten ska kunna utvecklas måste det till exempel finnas jobb, utbildning, bra vård och service.
Då mår de som bor i Västerbotten bra och fler personer vill flytta hit.

Det är politiker som fattar besluten inom Region Västerbotten.
Politikerna är valda av medborgarna.

Vilka uppgifter har Region Västerbotten

Region Västerbotten är med och bestämmer vilka satsningar som ska göras i Västerbotten och ger pengar till satsningar som är viktiga för länets utveckling.
Det kan vara satsningar för att öka turismen eller få fler starka företag i Västerbotten. Men det kan också vara satsningar på flyg och tåg så att det blir enklare att resa till och från Västerbotten.

En annan av Region Västerbottens uppgifter är att utveckla nätverk och samarbeten, både i Västerbotten och utanför regionen.
Region Västerbotten bevakar och påverkar också det som beslutas i Sverige och inom EU, eftersom många beslut påverkar Västerbotten och de som bor här.

Adress:

Region Västerbotten
Box 443
901 09 Umeå

Besöksadress: Västra Norrlandsgatan 13, Umeå

Telefon växel: 090-16 57 00

E-post: regionforbundet@regionvasterbotten.se

Hemsida: www.regionvasterbotten.se

Kontakt:

Anna Pettersson
Regiondirektör
Mobil 070-397 68 84
anna.pettersson@regionvasterbotten.se

Thomas Hartman
Kommunikationschef
Mobil:070-666 49 95
thomas.hartman@regionvasterbotten.se

Har du idéer eller frågor om ansökningar
kan du kontakta:

Katarina Molin
Mobil: 070-342 72 34
katarina.molin@regionvasterbotten.se

Uppdaterad 13 maj, 2017 kl 9:30 av Jörgen Boström