Gå till sidans huvudinnehåll Gå till sidans meny
Kontakt
Lyssna

På gång i Stockholm

Juni 2018

 • Skellefteå Kraft har ingått ett strategiskt samarbete med Northvolt för att förverkliga framtidens förnybara energiförsörjning. Läs mer

 • Kan du alla nya valregler som införts? Sedan förra valet 2014 har flera regler som har med riksdagsvalet att göra ändrats. Det gäller till exempel partisymboler på valsedlar, samtycke hos personer som kandiderar till ett val, fördelningen av platser i riksdagen och hur ett omval ska gå till. Även reglerna för politisk information i skolor har ändrats. Läs mer

Maj 2018

 • Rail Test Nordic, RTN, har rekryterat tågtillverkaren Bombardiers tidigare försäljningschef i Sverige Michael Almenäs som affärsutvecklare för testbanan Jörn-Arvidsjaur. Läs mer
 • Johan Duvdahl, näringslivschef i Storumans kommun valdes in som ny ledamot i Sparbanksstiftelsen Norrlands Riskkapitalstiftelse, som nu ska fokusera mer på inlandet och glesbygden. Läs mer
 • Regeringskansliets årsbok ger exempel på verksamhet som genomfördes i Regeringskansliet under året som gick, både i text och statistik. Den ger i första hand en bild av tjänstemännens arbete och riktar sig främst till riksdagens ledamöter och tjänstemän samt till andra myndigheter och organisationer. Årsboken innehåller bland annat: Fakta om regeringskansliet, statsrådsberedningens verksamhet, departementens verksamhet, särskilda projekt och program, regeringskansliets interna utvecklingsarbete, regeringskansliet i siffror. Ladda ned årsboken här

April 2018

 • ”Konjunkturläget i norra Sverige är starkt. Och det handlar inte bara om traditionella branscher som gruvnäringen.” Det kan man läsa och lyssna till på EFN.se. Ett dotterbolag till Handelsbanken som specialiserat sig på Ekonomi och FinansNyheter. » Läs mer 
 • SKL har gett ut en rapport om EU i lokalpolitiken. I förordet skriver SKL: ”Efter mer än 20 år av svenskt medlemskap räcker det dock inte att enbart känna till hur EU påverkar den lokala och regionala nivån. Det är hög tid att även öka förståelsen för hur den lokala och regionala nivån kan påverka EU och dra nytta av de möjligheter EU-medlemskapet medför! EU-arbete bedrivs på många olika sätt runt om i landet. I kapitel 2 kan ni ta del av exempel på hur kommuner, landsting och regioner, genom att göra EU-perspektivet till en naturlig del av sitt arbete, använder EU-samarbetets möjligheter för att främja och utveckla den egna verksamheten.” » Här hittar du rapporten
 • Regeringen har nu lämnat sin landsbygdsproposition till riksdagen. Regeringen skriver: ”Riktningen på landsbygdspolitiken innebär ett tydligt fokus på att skapa förutsättningar för landsbygderna att utvecklas. Propositionen innehåller mål och inriktning för politiken som nu förankras med riksdagen.” » Läs mer här

Mars 2018

Februari 2018

 • 10 tips om lobbying inför valet 2018 hittar du här

Seminarier

 • Den 30 januari anordnade Svenskt Näringsliv ett seminarium om infrastruktur. Medverkade gjorde bl.a. infrastrukturminister Eneroth. Seminariet handlade om en rapport som svenskt Näringsliv tagit fram för att få mer fart på byggandet av ny infrastruktur och en del förslag på hur detta skulle kunna genomföras.
  » Rapporten finns här
 • EU:s sammanhållningspolitik och vilken betydelse den har för regional tillväxt diskuterades på ett frukostseminarium i riksdagen den 31/1. Socialdemokraterna och Moderaterna bjöd tillsammans med SKL in till denna genomgång. EU-kommissionen förväntas i maj lägga ett förslag till ny flerårig budgetram. Sammanhållningspolitiken utgör idag 1/3 av EU:s budget och kommer med största sannolikhet att påverkas negativt i och med att Storbritannien nu lämnar EU och därmed inte tillför resurser till den gemensamma budgeten längre.
  »Läs vad SKL skriver i frågan
 • Kvällen den 31/1 anordnade Företagarna Västerbotten/Norrbotten ett informationsmöte i riksdagen. Utgångspunkten var vilket nationellt värde och vilken nytta det regionala näringslivet i norr skapar för Sverige vad avser export, skattekraft, samhällsutveckling och välstånd. Här lyftes även viktiga utmaningar och behov kopplat till infrastruktursatsningar. Medverkande var Carl Bennet, Styrelseordförande Getinge, Mikael Janson, chef på North Swedens Brysselkontor och Polarbröds Anna Borgeryd. Seminariet leddes av Jonas Nordin, VD, Företagarna Västerbotten/Norrbotten.
 • Uminova Innovation och Cleantech North Sweden använde sig av plattformen Västerbotten på Grand Hôtel den 6 februari för sin dag. Här fick vi veta mer om Northvolts satsning på en batterifabrik och marknadens efterfrågan på batterikapacitet i framtiden, Node Pole berättade om nyindustrialiseringen och NCC redovisade sitt hållbarhetsarbete. En pitchtävling genomfördes för att investerare skulle lockas att satsa på just deras innovation. Alltifrån klimatsmarta syntetbränslen och klimatsamarta lösningar när flygplan parkeras till innovativa appar och sajter för att nå billiga elräkningar presenterades.

Januari 2018

 • Lokal statlig service ska säkras och stärkasDagens organisation med lokal statlig närvaro riskerar att självdö. Förra generaldirektören för Skatteverket Mats Sjöstrand har haft regeringens uppdrag att utreda hur den lokala statliga närvaron kan förbättras inom de statliga servicekontoren. Idag finns drygt 100 kontor som drivs i frivillig samverkan mellan Skatteverket, Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten. Det finns enligt utredningens uppfattning ett behov av förändring av servicekontoren. Frivillig samverkan är inte tillräcklig för att säkerställa, utveckla och stärka lokal statlig service på bästa sätt för medborgare och företagare. Dagens servicesamverkan är skör och har svårt att utvecklas.Vi bedömer att det finns en överhängande risk att servicen i sin nuvarande form kommer att minska eller upphöra helt, heter det i utredningen. Utredningen uppskattar att bemanningen på kontoren ska öka med cirka 80 årsarbetskrafter under 2018 och med ytterligare cirka 70 årsarbetskrafter under 2019. Det innebär att det kan tillkomma cirka 10 nya servicekontor årligen. Den 31 maj ska utredningen lämna sitt slutbetänkande, som ska innehålla en plan för när de lokala kontoren kan stå för service för fler myndigheter som Arbetsförmedlingen, Migrationsverket och Trafikverkets förarprovsverksamhet samt hur servicekontoren kan bli ännu fler.
  » Läs regeringens pressmeddelande här
 • Stockholmskontoret firar 2 år!
  I januari firar Västerbottens kontor i Stockholm 2 år. Kontoret används flitigt av Västerbottensaktörer för möjligheten att påverka och arbeta med Stockholm som viktig utgångspunkt. Jubileet firas med ett mingel, kontakta koordinator Anders Sellström vid frågor.

December 2017

 • OECD seminarium i riksdagen 23 november 2017 
  Europaforum norr, på inbjudan av Socialdemokraterna och Centerpartiet, arrangerade ett OECD-seminarium den 23 november. Lunchseminariet om ”Ökad tillväxt med regionalt anpassad politik” hölls i Stockholm i gamla riksdagshuset. Ett 30-tal åhörare, riksdagsledamöter, politiska sakkunniga samt tjänstemän från Näringsdepartementet, fanns på plats i lokalen. Chris McDonald, OECD, inledde med ett anförande på engelska innan en panel tog över bestående av ordförande i Europaforum norr, Erik Bergkvist (S), riksdagsledamöterna Maria Plass (M) från Västra Götaland samt Ingemar Nilsson (S) från Västernorrland. Moderator var Linnéa Hassis, Arena för tillväxt, och värdar för seminariet var riksdagsledamöterna Isak From (S), Västerbotten och Edward Riedl (M) Västerbotten.Chris McDonald, analytiker på enheten för regional utveckling på OECD sa att: ”Norra Sverige bidrar starkt till Europas tillväxt och det finns gott om potential i de nordliga glesbefolkade områdena. Men för att Västerbotten ska kunna ta vara på möjligheterna krävs det en starkare regionalpolitik i bättre samspel med den nationella nivån.”Erik Bergkvist lyfte fram i panelsamtalet att: ”Vi kan genom en mer nationellt anpassad politik bättre använda den kapacitet som redan finns på den lokala och den regionala nivån. Landsbygdsutvecklingen spretar idag genom att för många händer är involverade och därför bör den läggas på den regionala utvecklingsnivån för att skapa ett bättre utfall för statens insatta pengar.”
 • Fler statliga jobb via nya servicekontor på 10 orter i landet, däribland Sorsele. Det är Skatteverket, Pensionsmyndigheten och Försäkringskassan som gemensamt samlar sig i denna satsning.
  » Läs regeringens pressmeddelande här
 • Fakta och kommentarer – remissvar till den nationella transportplanen
  Den 31 augusti kom Trafikverkets förslag till en nationell transportplan för de närmaste tio åren. Region Västerbotten ser förslaget till stora delar som en framgång för länet med stora, investeringar både för väg och järnväg, men ser också brister – inte minst kring medel för det regionala vägnätet.
  » Läs mer här
 • ”Hur kan det komma sig att de sju nordligaste länens medborgare skattar nästan sju miljarder mer i kommunal- och landstingsskatt än motsvarande befolkning genomsnittligt i resten av landet?” Det skriver Ingvar Persson, Föreningen Sveriges vattenkraftskommuner och regioner i en debattartikel på sajten Altinget. ”Det innebär att en medelinkomsttagare i den Norrlandskommunen betalar nästan 20 000 kr mer i skatt än invånaren i Stockholmskommunen” fortsätter Persson.
  » Läs mer här
 • Det är positivt att regeringen vill att fler ska kunna studera på folkhögskolor. Men för att satsningen inte ska tvinga fram omprioriteringar i välfärden måste den vara fullt ut finansierad.” Det skriver SKL för att markera finansieringsprincipen.» Läs debattartikeln här

November 2017

Europafourm Norra Sverige och OECD bjuder in till lunchseminarium om regional utveckling i Sveriges riksdag
Insatser för att skapa bättre förutsättningar för innovationer bland små- och medelstora företag, fler satsningar på transport och digital infrastruktur, flexiblare metoder för kompetensförsörjning, samt ökat internationellt samarbete är några av ingredienserna i OECD:s recept för ökad tillväxt. OECD konstaterar att tillväxt i större utsträckning sker utanför storstäder och att det krävs mer territoriellt anpassade strategier för att tillvarata den potential som finns i glesa miljöer. OECD rekommenderar Sverige att utforma mer platsbaserad- och skräddarsydd policy för regional utveckling.Det behövs en ökad förståelse och ett bättre samspel mellan de olika nivåerna i Sverige för att undvika dissonans mellan nationell sektorspolitik och regional utvecklingspolitik. Nationell, regional och lokal nivå måste bli bättre på att dra åt samma håll i fler frågor, såsom i utveckling av strategier för tillväxt och samordning av investeringar för regional utveckling via bl.a. EU-finansierade program.
Tid: 23 november kl. 11.30-13.00
Plats: RÖ2-Mittpoolen (Riksdagshuset Östra), ingång Riksgatan 2, Stockholm

Läs mer om seminariet, deltagare och hur du anmäler dig här: inbjudan-oecd-seminarium-23-november

Oktober 2017

 • Påverkansarbete, eller lobbying, är grundläggande för att politiker ska kunna fatta rätt beslut, skriver Europaparlamentarikern Christofer Fjellner (M). » Läs debattartikeln om lobbyister på Altingets hemsida.
 • Koordinator, Anders Sellström, besökte ett Innovationsseminarium i Riksdagen den 4 oktober som diskuterade nya innovationer. Denna gång om vad som är på gång inom textilindustrin och ”smarta kläder”. Teknik som byggs in i kläderna, bättre återvinning av använda plagg samt textilfibrer från skogen istället för bomull. Mycket är på gång inom området och framförallt är högskolan i Borås i framkant. De driver kurser i ”Smarta textilier och högteknologiska kläder”. Ytterligare förädlingsmöjligheter för skogsindustrin i Norra Sverige.
 • Svensk jämställdhet på topp. Återigen hamnar Sverige på första plats när European Institute for Gender Equality, EIGE, rankar jämställdheten i EU. » Läs mer här
 • En SOU med namnet ”Gruvfallsfinansieringsutredningen” har till sista juni 2018 på sig att komma med förslag kring säkerställandet av tillräckliga ekonomiska resurser för miljömässig hållbar gruvnäring. » Läs mer här
 • Statliga byggrättsutredningen ska lämna sitt förslag senast 31 mars 2018. Det handlar om kommunernas möjligheter att säkerställa att befintliga byggrätter tas i anspråk.» Läs mer här 
 • Regeringen lade fram sitt budgetförslag till riksdagen den 20 september.
  » Här finns en länk till en snabbgenomgång av förslagen.

 

Uppdaterad 12 juli, 2018 kl 9:30 av Micaela Löwenhöök