Gå till sidans huvudinnehåll Gå till sidans meny
Kontakt
Lyssna

På gång i Stockholm

November 2017

Europafourm Norra Sverige och OECD bjuder in till lunchseminarium om regional utveckling i Sveriges riksdag

Insatser för att skapa bättre förutsättningar för innovationer bland små- och medelstora företag, fler satsningar på transport och digital infrastruktur, flexiblare metoder för kompetensförsörjning, samt ökat internationellt samarbete är några av ingredienserna i OECD:s recept för ökad tillväxt. OECD konstaterar att tillväxt i större utsträckning sker utanför storstäder och att det krävs mer territoriellt anpassade strategier för att tillvarata den potential som finns i glesa miljöer. OECD rekommenderar Sverige att utforma mer platsbaserad- och skräddarsydd policy för regional utveckling.

Det behövs en ökad förståelse och ett bättre samspel mellan de olika nivåerna i Sverige för att undvika dissonans mellan nationell sektorspolitik och regional utvecklingspolitik. Nationell, regional och lokal nivå måste bli bättre på att dra åt samma håll i fler frågor, såsom i utveckling av strategier för tillväxt och samordning av investeringar för regional utveckling via bl.a. EU-finansierade program.

Tid: 23 november kl. 11.30-13.00

Plats: RÖ2-Mittpoolen (Riksdagshuset Östra), ingång Riksgatan 2, Stockholm

Läs mer om seminariet, deltagare och hur du anmäler dig här: inbjudan-oecd-seminarium-23-november

Oktober 2017

 • Påverkansarbete, eller lobbying, är grundläggande för att politiker ska kunna fatta rätt beslut, skriver Europaparlamentarikern Christofer Fjellner (M). 
  » Läs debattartikeln om lobbyister på Altingets hemsida.
 • Koordinator, Anders Sellström, besökte ett Innovationsseminarium i Riksdagen den 4 oktober som diskuterade nya innovationer. Denna gång om vad som är på gång inom textilindustrin och ”smarta kläder”. Teknik som byggs in i kläderna, bättre återvinning av använda plagg samt textilfibrer från skogen istället för bomull. Mycket är på gång inom området och framförallt är högskolan i Borås i framkant. De driver kurser i ”Smarta textilier och högteknologiska kläder”. Ytterligare förädlingsmöjligheter för skogsindustrin i Norra Sverige.
 • Svensk jämställdhet på topp. Återigen hamnar Sverige på första plats när European Institute for Gender Equality, EIGE, rankar jämställdheten i EU.
  » Läs mer här
 • En SOU med namnet ”Gruvfallsfinansieringsutredningen” har till sista juni 2018 på sig att komma med förslag kring säkerställandet av tillräckliga ekonomiska resurser för miljömässig hållbar gruvnäring.
  » Läs mer här
 • Statliga byggrättsutredningen ska lämna sitt förslag senast 31 mars 2018. Det handlar om kommunernas möjligheter att säkerställa att befintliga byggrätter tas i anspråk.
  » Läs mer här 
 • Regeringen lade fram sitt budgetförslag till riksdagen den 20 september.
  » Här finns en länk till en snabbgenomgång av förslagen.

 

Uppdaterad 8 november, 2017 kl 11:43 av Micaela Löwenhöök