Gå till sidans huvudinnehåll Gå till sidans meny
Kontakt
Lyssna

Om oss

Region Västerbotten har det regionala utvecklingsansvaret i Västerbottens län. Skälet till att våra medlemmar, länets 15 kommuner och Västerbottens läns landsting, bildade Region Västerbotten den 1 januari 2008 är att i en politiskt styrd organisation ta ett regionalt politiskt ansvar för de regionala utvecklingsfrågorna och ha ett tydligt politiskt företrädarskap i det regionala tillväxtarbetet.

Region Västerbotten har hela tiden länets tillväxt och utveckling i fokus. Vårt regionala utvecklingsarbete handlar ytterst om att länet ska utvecklas positivt. Vi arbetar för att öka vår attraktionskraft och skapa bästa möjliga livsvillkor för länets medborgare. En positiv regional utveckling skapar sysselsättning, god tillgång till utbildning, fritid och kultur, ett bra boende och en god samhällsservice.

Vi gör detta genom:

  • Att bevaka och påverka de processer och beslut på EU-nivå och nationell nivå som berör regionen
  • Att leda arbetet med länets tillväxtstrategier och prioriteringar
  • Att finansiera, stödja och driva utvecklingsinsatser som är viktiga för länets utveckling
  • Att utveckla nätverk och samverka med aktörer inom och utanför länet.

Våra fokusområden är regional utvecklingsplanering, näringsliv och företagande, turism (Västerbottensturism), energi, miljö och klimat, kompetensförsörjning och utbildning, transportinfrastruktur och kommunikationer, IT-infrastruktur och tillämpningar (IT Västerbotten), förnyelse av samhällsservice, internationellt engagemang och EU-arbete samt regional kulturutveckling.

Uppdaterad 19 december, 2016 kl 20:28 av Jörgen Boström

Enigt beslut om ny regiondirektör

– Jag är mycket glad över att kunna rekrytera en ledare med Anna Petterssons kvaliteter för att fortsätta arbetet med Västerbottens utveckling, säger regionstyrelsens ordförande Erik Bergkvist (S).

Invigning med poesi

Solja Krapu, estradpoet, nyss hemkommen från turné på bland annat Brändö i Ålands skärgård, inviger Region Västerbottens nyss inredda våningsplan på Norrlandsgatan 13.

Nytt uppdrag efter årsskiftet. Peter Hedman blir konsult

Peter Hedman lämnar tjänsten som Regiondirektör för Region Västerbotten vid årsskiftet. Hedman har arbetat 10 år som chef för det regionala utvecklingsarbetet i Västerbotten. Först i Västerbottens läns landsting och de senaste 4 åren som Regiondirektör för Region Västerbotten. Hedman går vidare och blir konsult. – Peter Hedman har byggt upp ett av de starkaste regionförbunden i […]