Gå till sidans huvudinnehåll Gå till sidans meny
Kontakt
Lyssna

Om oss

Region Västerbotten har det regionala utvecklingsansvaret i Västerbottens län. Skälet till att våra medlemmar, länets 15 kommuner och Västerbottens läns landsting, bildade Region Västerbotten den 1 januari 2008 är att i en politiskt styrd organisation ta ett regionalt politiskt ansvar för de regionala utvecklingsfrågorna och ha ett tydligt politiskt företrädarskap i det regionala tillväxtarbetet.

Region Västerbotten har hela tiden länets tillväxt och utveckling i fokus. Vårt regionala utvecklingsarbete handlar ytterst om att länet ska utvecklas positivt. Vi arbetar för att öka vår attraktionskraft och skapa bästa möjliga livsvillkor för länets medborgare. En positiv regional utveckling skapar sysselsättning, god tillgång till utbildning, fritid och kultur, ett bra boende och en god samhällsservice.

Vi gör detta genom:

  • Att bevaka och påverka de processer och beslut på EU-nivå och nationell nivå som berör regionen
  • Att leda arbetet med länets tillväxtstrategier och prioriteringar
  • Att finansiera, stödja och driva utvecklingsinsatser som är viktiga för länets utveckling
  • Att utveckla nätverk och samverka med aktörer inom och utanför länet.

Våra fokusområden är regional utvecklingsplanering, näringsliv och företagande, turism (Västerbottensturism), energi, miljö och klimat, kompetensförsörjning och utbildning, transportinfrastruktur och kommunikationer, IT-infrastruktur och tillämpningar (IT Västerbotten), förnyelse av samhällsservice, internationellt engagemang och EU-arbete samt regional kulturutveckling.

Uppdaterad 19 december, 2016 kl 20:28 av Jörgen Boström

Almedalen viktig arena för Region Västerbotten

Almedalsveckan stärker varumärket Västerbotten. Det är kommunikationschefen Thomas Hartmans fullständiga övertygelse.

– Vi når önskade resultat och effekter. I år har vi genomfört ett 20-tal seminarier på två eventplatser. Här diskuteras viktiga framtidsfrågor både nationellt och internationellt. Men viktigast är relationsskapandet, säger Hartman. - När viktiga framtidsfrågor diskuteras för Sveriges utveckling är det viktigt att norra Sverige är med i samtalet.

Skånska makthavare studerar Umeå och Västerbotten

Kommunförbundet Skåne gör en tre dagars studieresa till Umeå för att ta del av kulturhuvudstadsåret, regionalt utvecklingsarbete och innovationer i ett nordligt perspektiv. På schemat för de 54 politikerna och kommundirektörerna från hela Skånes län står bland annat besök hos Länsstyrelsen och Konstnärligt Campus. Eftermiddagen den 26:e juni spenderas tillsammans med representanter för Region Västerbotten. […]