Gå till sidans huvudinnehåll Gå till sidans meny
Kontakt
Lyssna

Om oss

Region Västerbotten har det regionala utvecklingsansvaret i Västerbottens län. Skälet till att våra medlemmar, länets 15 kommuner och Västerbottens läns landsting, bildade Region Västerbotten den 1 januari 2008 är att i en politiskt styrd organisation ta ett regionalt politiskt ansvar för de regionala utvecklingsfrågorna och ha ett tydligt politiskt företrädarskap i det regionala tillväxtarbetet.

Region Västerbotten har hela tiden länets tillväxt och utveckling i fokus. Vårt regionala utvecklingsarbete handlar ytterst om att länet ska utvecklas positivt. Vi arbetar för att öka vår attraktionskraft och skapa bästa möjliga livsvillkor för länets medborgare. En positiv regional utveckling skapar sysselsättning, god tillgång till utbildning, fritid och kultur, ett bra boende och en god samhällsservice.

Vi gör detta genom:

  • Att bevaka och påverka de processer och beslut på EU-nivå och nationell nivå som berör regionen
  • Att leda arbetet med länets tillväxtstrategier och prioriteringar
  • Att finansiera, stödja och driva utvecklingsinsatser som är viktiga för länets utveckling
  • Att utveckla nätverk och samverka med aktörer inom och utanför länet.

Våra fokusområden är regional utvecklingsplanering, näringsliv och företagande, turism (Västerbottensturism), energi, miljö och klimat, kompetensförsörjning och utbildning, transportinfrastruktur och kommunikationer, IT-infrastruktur och tillämpningar (IT Västerbotten), förnyelse av samhällsservice, internationellt engagemang och EU-arbete samt regional kulturutveckling.

Uppdaterad 19 december, 2016 kl 20:28 av Jörgen Boström

2012-10-10 Hur syns vi i digitala sociala medier?

Digitala Sociala Medier är idag en oerhört viktig och kostnadseffektiv mediekanal. Syfte och mål med kursen är: Kompetensutveckling i digital marknadsföring Att få insikt i vilka digitala marknadskanaler det finns och hur man kan använda sig av dessa Stort fokus på hemsida, blogg, twitter och Facebook Stärka kommunens/landstingets/regionens varumärke genom att skapa struktur med en […]

Svar direkt på fyra påståenden i VK-debatt

I dagens VK skriver Erik Strömbom, Dorotea en debattartikel som dessvärre innehåller ett antal felaktigheter. Nedan kommenterar Thomas Hartman fyra påståenden från skribenten. Läs hela Erik Strömboms debattinlägg på VK.se 1) Skribenten skriver: Region Västerbotten skickade drygt 100 personer till Gotland. Västerbottens läns landstinget med avgående direktör Rastad i spetsen var naturligtvis också där. Vår kommentar: I Almedalen deltog […]

Enigt beslut om ny regiondirektör

– Jag är mycket glad över att kunna rekrytera en ledare med Anna Petterssons kvaliteter för att fortsätta arbetet med Västerbottens utveckling, säger regionstyrelsens ordförande Erik Bergkvist (S).