Gå till sidans huvudinnehåll Gå till sidans meny
Kontakt
Lyssna

Projektorganisation

Politisk styrgrupp

Förberedelsearbetet leds av en politisk styrgrupp som består av:

Peter Olofsson (S), Erik Bergkvist (S), Nicklas Sandström (M), Tomas Mörtsell (C), Lilly Bäcklund (S)

Tjänstemannastyrgrupp

Anna Pettersson, Regiondirektör vid Region Västerbotten

Anders Sylvan, Landstingsdirektör vid Västerbottens läns landsting

Operativ projektledning

Den operativa projektledningen ansvarar för att leda och samordna projektets operativa arbete och säkra att de utdelade uppdragen levereras enligt plan. Den operativa projektledningen består av projektledarna:

Rachel Nygren, Region Västerbotten

Margit Håkansson, Västerbottens läns landsting

Facklig referensgrupp

Den operativa projektledningen och tjänstemannastyrgruppen kommer att ha regelbunden dialog med en facklig referensgrupp för att skapa möjlighet till tidig dialog i frågor som rör bildandet av regionkommun.

Representanter från Region Västerbotten:

Bella Lawson, Vision. Ersättare Anna Norin.

Liv Öberg, Saco. Ersättare Barbro Granberg.

Representanter från Västerbottens Läns Landsting:

Peter Sjöstedt Wirén, Ledarna. Ersättare Karin Svedlert.

Jan Sundling, Saco. Ersättare Magnus Jälmbrant.

Lars Burström, Vision. Ersättare Ann-Gerd Cardin.

Projektadministratör

Magdalen Alatalo, Västerbottens läns landsting

Arbetsgrupper

Arbetet med att sammanföra organisationerna pågår även för fullt i ett 20-tal olika grupper med representanter från de båda organisationerna. I grupperna arbetar man med allt från att utreda ekonomi – och IT-frågor, ta fram en styrmodell för regionkommunen och titta på hur en ny tjänstemannaorganisation kan se ut.

 

 

Uppdaterad 6 september, 2017 kl 13:35 av Olivia Collin