Gå till sidans huvudinnehåll Gå till sidans meny
Kontakt
Lyssna

Ansvar

Enligt lag (2002:34) om samverkansorgan i länen har ett regionförbund som Region Västerbotten ansvar för att:

  • Utarbeta program för länets utveckling – Regionalt utvecklingsprogram (RUP) och Regionala tillväxtprogrammet (RTP) samt samordna utvecklingsinsatser i länet för genomförande av programmen.
  • Besluta om vissa statliga, regionala medel för regional utveckling.
  • Planera och prioritera infrastruktur bland annat genom att upprätta länsplaner för regional infrastruktur.
  • Följa upp åtgärder och effekter av utvecklingsarbetet i länet.

Uppdaterad 10 februari, 2015 kl 13:25 av Katrine Andersson