Gå till sidans huvudinnehåll Gå till sidans meny
Kontakt
Lyssna

Dialogmöten 2018

Aktörer i Västerbotten samlas kring gemensamma utmaningar och möjligheter baserade på resultatet från analys- och planeringsfasen i RUS-processen. Under dialogfasen formar vi gemensamt vägen framåt från de utmaningar och möjligheter som identifierats.  Region Västerbotten håller 10 tematiska dialogträffar under november-december. För mer info om dialogträffarna och anmälan, klicka på respektive dialogtillfälle i menyn till höger –> .

 

Datum                 Tema

2018

7 november        Framtidens arbetsmarknad och kompetensförsörjning

15 november        Framtidens hållbara samhälle (Samhällsbyggnad/Boende och Miljö/Klimat/Energi)

21 november        Framtidens näringsliv och entreprenörskap

22 november       Framtidens innovativa region

27 november        Framtidens transportinfrastruktur och mobilitet

29 november        Framtidens fritid och civilsamhälle (fritid och aktivt civilsamhälle)

5 december          Framtidens hälsa och social välfärd (vård och omsorg)

6 december         Framtidens kulturliv (Kultur, kulturmiljö, kulturarv)

11 december       Framtidens digitala region (digitalisering)

2019

30 januari          Samordnat regionalt utvecklingsarbete

 

Uppdaterad 18 oktober, 2018 kl 10:43 av Niklas Gandal