Gå till sidans huvudinnehåll Gå till sidans meny
Kontakt
Lyssna

Uppgifter

Enligt överenskommelse mellan medlemmarna Region Västerbotten bland annat dessa uppgifter:

  • Vara ett samverkans- och intresseorgan för länets kommuner i primärkommunala frågor av gemensamt intresse.
  • Vara regional huvudman för ALMI Företagspartner Nord.
  • Vara huvudman för regional turismverksamhet (VästerbottensTurism).
  • Företräda länet nationellt och internationellt, bland annat i förhållande till EU.
  • Vara ett forum för övergripande samarbete mellan organisationer, myndigheter och andra som arbetar med regional utveckling.
  • Vara huvudman för MediaCenter.

Uppdaterad 10 februari, 2015 kl 13:23 av Katrine Andersson