Gå till sidans huvudinnehåll Gå till sidans meny
Kontakt
Lyssna

Kallelse Förbundsfullmäktige

2016

Förbundsfullmäktige 2016-12-01

Kungörelse förbundsfullmäktige 2016-12-01

Samlingsdokument kallelse med beslutsunderlag 2016-12-01

Förbundsfullmäktige 2016-06-01

Kungörelse förbundsfullmäktige 2016-06-01

Samlingsdokument kallelse med beslutsunderlag 2016-06-01

Förbundsfullmäktige 2016-03-23

Kungörelse förbundsfullmäktige 2016-03-23

Samlingsdokument kallelse med beslutsunderlag 2016-03-23

2015

Förbundsfullmäktige 2015-12-03

Kungörelse Förbundsfullmäktige 2015-12-03

Samlingsdokument kallelse med beslutsunderlag 2015-12-03

Förbundsfullmäktige 2015-06-04

Kungörelse förbundsfullmäktige 2015-06-04

Samlingsdokument kallelse med beslutsunderlag 2015-06-04

Förbundsfullmäktige 2015-03-26

Kungörelse förbundsfullmäktige 2015-03-26

Samlingsdokument kallelse med beslutsunderlag  2015-03-26

Förbundsfullmäktige 2015-02-05

Kungörelse förbundsfullmäktige 2015-02-05

Kallelse förbundsfullmäktige 2015-02-05

2014

Förbundsfullmäktige 2014-11-27

Kungörelse förbundsfullmäktige 27 november

Kallelse förbundsfullmäktige 27 nov med beslutsunderlag

Delgivningar förbundsfullmäktige 27 nov

Förbundsfullmäktige 2014-06-04

Kungörelse förbundsfullmäktiges sammanträde 2014-06-04

Kallelse förbundsfullmäktige 2014-06-04 med beslutsunderlag

Meddelanden/delgivningar förbundsfullmäktige 2014-06-04

Informationer vid förbundsfullmäktiges sammanträde:

  • Conference of Peripheral Maritime Regions (CPMR) general assembly i Umeå Folkets Hus den 24-26 september 2014: Fredrik Gunnarsson, internationell strateg vid Region Västerbotten informerar.
  •  Regionplan 2015-2020: Petra Rantatalo, kulturstrateg vid Region Västerbotten, informerar om förslag till Regionplan 2015-2020
  • Kompetensplattform Västerbotten: Aurora Pelli, analytiker vid Region Västerbotten, informerar om Kompetensplattform Västerbotten.
  •  Konjunkturläget Västerbotten: Anna Norin, utredare vid Region Västerbotten, informerar om konjunkturläget Västerbotten.
  • Kostnadsfördelning vid eventuellt ändrat huvudmannaskap för kollektivtrafiken i Västerbotten: Heidi Thörnberg, myndighetschef Kollektivtrafikmyndigheten och Derk de Beer, SKL.

Derk de Beer arbetar som ekonom på avdelningen för ekonomi och styrning på Sveriges Kommuner och Landsting. Derk arbetar främst med det kommunala utjämningssystemet, ekonomiska konsekvenser av befolkningsförändringar, skatteväxlingar och statsbidrag. Derk de Beer utsågs till Årets kommunekonom 2013, och kommer att berätta om skatteväxling vid ändrat huvudmannaskap för kollektivtrafiken i Västerbotten.

Förbundsfullmäktige 2014-03-20

Kungörelse förbundsfullmäktige 2014-03-20 med beslutsunderlag

I pdf-filen finns bokmärkeslänkar inlagda så att ni lätt ska kunna orientera er i dokumentet och kunna förflytta er mellan de olika ärendena. En förutsättning för detta är att ni sparat ned dokumentet på er dator och läser det via en pdf-läsare som möjliggör detta. Förteckningen över dessa bokmärkeslänkar kommer ni åt genom att klicka på bokmärkesikonen i pdf-filen (se dokumentets vänstra kant, ovanför gemet). Respektive ärende finns inlagt där, så att du snabbt kan komma till det efterfrågade ärendet genom att klicka på ärendenamnet.

 2013

Förbundsfullmäktige 2013-11-28

Kungörelse Förbundsfullmäktige 28 nov 2013

Förbundsfullmäktige Kallelse 2013-11-28

Beslutsunderlag Förbundsfullmäktige 2013-11-28 Ärende 6 till 13

Beslutsunderlag Förbundsfullmäktige 2013-11-28 Ärende 14 till 24

Beslutsunderlag Förbundsfullmäktige 2013-11-28 Ärende 25-32

 

Förbundsfullmäktige 2013-06-12

Kungörelse Förbundsfullmäktige 2013-06-12

Förbundsfullmäktiges Kallelse 130612

Samtliga beslutsunderlag Förbundsfullmäktige 2013-06-12

KONJUNKTURLÄGE Förbundsfullmäktige 130604

 

Förbundsfullmäktige 2013-03-21

Kungörelse Förbundsfullmäktige 13-03-21

Förbundsfullmäktige Kallelse 13-03-21

Förbundsfullmäktige 13-03-21 Beslutunderlag exkl. revisorernas revisionsberättelse för 2012 samt årsredovisning 2012

Förbundsfullmäktige 13-03-21 Årsredovisning 2012

Förbundsfullmäktige 13-03-21 Revisorernas revisionsberättelse för år 2012

Kungörelse Förbundsfullmäktige 2012-11-28

Uppdaterad 24 november, 2016 kl 8:55 av Katrine Andersson