Gå till sidans huvudinnehåll Gå till sidans meny
Kontakt
Lyssna

Regionombildning

folk

2015 inleddes på initiativ av Sveriges regering ett arbete för att skapa nya regioner i Sverige. I dagsläget har Sverige 21 regioner/landsting som alla har egna system och organisationer för t.ex. sjukvård, regional kollektivtrafik, kultur och regional utveckling. Det har tidigare gjorts försök att göra regionsammanslagningar i Sverige, senast 2010, men det har inte genomförts.

I Västerbotten finns både ett landsting och ett regionförbund. Vid en eventuell regionförstoring skulle Västerbottens läns landsting och Region Västerbotten slås ihop tillsammans med andra landsting och regionförbund i andra län.

På den här sidan samlas information om regionfrågan för att du som bor i Västerbotten ska få tillgång till fakta som du kan behöva. Har du frågor om regionfrågan är du välkommen att kontakta oss på Region Västerbotten.

Tidsaxel

Juli 2015– Indelningskommitténs arbete började

november 2015– dialogmöte med Västerbotten

29 februari 2016– delredovisning lämnas till regeringen som innefattar en lägesbeskrivning av dialogen med berörda parter, förslag på den fortsatta processen och en redogörelse för behovet av eventuella kompletteringar av uppdraget.

30 juni 2016– delbetänkande av indelningskommitténs arbete (som säger om några regioner kan ombildas redan till 2019)

Hösten 2016– kartläggning av likheter och olikheter mellan de fyra norrlandstingen samt analysera vad som måste vara klart före 1 januari 2019 för att den nya regionen ska kunna fungera.

oktober 2016– De fyra nordligaste länen lämnar remissvar på delbetänkandet till regeringen.

31 januari 2017– delredovisning lämnas till regeringen som innefattar en lägesbeskrivning av dialogen med berörda parter, förslag på den fortsatta processen och en redogörelse för behovet av eventuella kompletteringar av uppdraget.

mars 2017- Regeringen lämnar en proposition med förslag till ändrad länsindelning till riksdagen

31 augusti 2017- indelningskommitténs arbete slutredovisas

31 oktober 2017Landstingsfullmäktige ska enligt vallagen besluta om indelningen i valkretsar. Beslutet ska fastställas av länsstyrelsen. Regeringen får besluta om senare datum (förslagsvis februari/mars 2018).

senast december 2017- Riksdagens beslut om en ny länsindelning måste ske senast i december 2017. Samtidigt beslutas att de nya landstingen ska företrädas av indelningsdelegerade

senast januari 2018- Landstingen utser indelningsdelegerade. De företräder landstingen enligt den nya indelningen till dess ett nytt fullmäktige för det nya landstinget finns.

februari/mars 2018- Landstingsfullmäktige/indelningsdelegerade beslutar, sedan kommunerna inom landstinget har fått tillfälle att yttra sig, indelningen i valkretsar. Beslutet fastställs av länsstyrelsen.

30 april 2018- Länsstyrelsen beslutar hur många fasta valkretsmandat som varje valkrets ska ha vid val till landstingsfullmäktige. Den centrala valmyndigheten beslutar hur många fasta valkretsmandat som varje valkrets ska ha vid val till riksdagen.

efter valet 2018- De nyvalda fullmäktige i de landsting som bildas tar över efter de indelningsdelegerade.

1 januari 2019- eventuella indelningsändringar (några regioner) kan träda i kraft

1 januari 2023- förslaget (resterande nya regioner) träder eventuellt i kraft

 

I menyn till höger samlas information om regionfrågan för att du som bor i Västerbotten ska få tillgång till fakta som du kan behöva.

Har du frågor om regionfrågan är du välkommen att kontakta oss på Region Västerbotten.

För mer information:

Micaela Löwenhöök
Kommunikatör opinionsbildning
070-316 37 01
micaela.lowenhook@regionvasterbotten.se

Uppdaterad 13 mars, 2017 kl 11:28 av Micaela Löwenhöök