Gå till sidans huvudinnehåll Gå till sidans meny
Kontakt
Lyssna

Vad har revisorerna gjort?

 

Alla rapporterna som revisionen lämnar till regionen är offentliga handlingar. Sedan 2011 har revisionen gjort följande granskningar:

2015

Granskning av årsredovisning 2015, Revisorernas redogörelse för genomförd granskning

Granskningsrapport 2015. AC-Net Externservice AB, årsstämman

Granskningsrapport 2015. AC-Net Internservice AB, årsstämman

Granskningsrapport 2015. Länstrafiken i Västerbotten AB med dotterbolag Bussgods Västerbotten AB, årsstämman

Granskningsrapport 2015. Norrbotniabanan AB, årsstämman.pdf

Granskningsrapport 2015. NorrlandsOperan AB, årsstämman

Granskningsrapport 2015. Västerbottens Museum AB, årsstämman

Granskningsrapport 2015. Västerbottensteatern AB, årsstämman

Granskningsrapport, Utlåtande avseende delårsrapporten 2015

Revisionsrapport om granskning av löneprocessen och bisysslor för Länstrafiken i Västerbotten AB

Revisionsrapport om granskning av löneprocessen och bisysslor för Norrlandsoperan AB

Revisionsrapport om granskning av löneprocessen och bisysslor för Västerbottensteatern AB

Revisionsrapport, Granskning av ansvarsutövande

Revisionsrapport, Granskning av rapportering och uppsikt

Revisionsrapport,Granskning av ägarstyrning

2014

Granskning av delårsrapport 2014-08-31

Revisionsrapport om granskning av inköpsprocessen

Revisionsrapport om granskning avseende granskning av bokslut 2013

Revisionsrapport om granskning avseende upphandling inom regionens bolag

Granskning av jämställdhets- och ungdomsfrågor

Revisionsrapport om granskning av jämställdhets- och ungdomsfrågor

Revisionsrapport om granskning av förbundsstyrelsens uppsiktsplikt – uppföljning av tidigare granskning

Revisionsrapport om granskning avseende upphandling gällande bolag LäNet Västerbotten Data och Tele AB

2013

Revisionsrapport om granskning avseende granskning av delårsbokslut

Revisionsrapport om granskning avseende Region Västerbottens strategi för kompetensförsörjning

Revisionsrapport om granskning avseende näringsliv och innovation

Granskning avseende fördelning av kulturanslag

Sammanfattning av övergripande granskning beträffande regionens bolag

2012

Missiv 2012 Granskning av turism- och besöksnäring

2012 Granskning av turism- och besöksnäring

Missiv 2012 Granskning av dialog med medlemmarna

2012 Granskning av dialog med medlemmarna

Missiv 2012 Granskning av förbundsstyrelsens uppsiktsplikt

2012 Granskning av förbundsstyrelsens uppsiktsplikt

2011

Missiv 2011 Granskning av representation, resekostnader och konferensdeltagande

2011 Granskning av representation, resekostnader och konferensdeltagande

Missiv 2011 Granskning av kontokorts- och reskortsanvändning

2011 Granskning av kontokorts- och reskortsanvändning

Missiv 2011 Granskning av Internkontrollen över administrativa åtaganden

2011 Granskning av Internkontrollen över administrativa åtaganden

Som lekmannarevisorer har revisionen även gjort granskningar av alla de regionala bolagen, inkl. dem som är samägt med någon annan. Sedan 2011 har revisionen gjort följande granskningar.

Missiv Granskningsrapport för år 2012 – Norrlandsoperan AB

Granskningsrapport för år 2012 – Norrlandsoperan AB

Missiv Granskningsrapport för år 2012 – Norrtåg AB

Granskningsrapport för år 2012 – Norrtåg AB

Missiv Granskningsrapport för år 2012 – Länstrafiken i Västerbotten AB

Granskningsrapport för år 2012 – Länstrafiken i Västerbotten AB

 

Granskningsrapport för år 2012 – Norrbotniabanan

2011

Granskningsrapport för år 2011 – Skellefteå Museum AB

Granskningsrapport för år 2011 – Skogsmuseet i Lycksele AB

Granskningsrapport för år 2011 – Västerbottensteatern AB

Granskningsrapport för år 2011 – Norrlandsoperan AB

 

Uppdaterad 4 april, 2016 kl 15:35 av Katrine Andersson