Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

​Trafikverket håller inte vad de lovar

Trafikverket bryter löfte om spårbyte på sträckan Umeå–Luleå på stambanan mellan Boden och Bastuträsk.
Spårbyte har bedömts som akut och Trafikverket har infört sänkt hastighet till 90 km/h på en 17 mil lång sträcka.
​Detta medförde att restiderna för Norrtåg mellan exempelvis Umeå och Luleå kraftigt förlängdes. Norrtåg har tappat hälften av resenärerna och har slutat köra 2 av 6 turer.

Presstext Norrtåg:

Norrtåg informerades idag på förmiddagen av Trafikverket att man bryter löftet om att genomföra spårbytet på sträckan Umeå–Luleå på stambanan mellan Boden och Bastuträsk. Detta innebär att återställningen till normal trafik på sträckan förflyttas från oktober 2015 till en osäker framtid kring 2019-2020.

Spårbyte har bedömts som akut och Trafikverket har infört sänkt hastighet till 90 km/h på en 17 mil lång sträcka.
​Detta medförde att restiderna för Norrtåg mellan exempelvis Umeå och Luleå kraftig förlängdes. Norrtåg har tappat hälften av resenärerna och har slutat köra 2 av 6 turer.

– Trafikverket hänvisar till den budgetförändring som har skett och som innebär att regeringens förslag om att satsa ytterligare 1,2 miljarder på underhåll har fallit bort, säger Norrtågs ordförande Thomas Hägg. Men detta är mycket märkligt eftersom löftet om det forcerade spårbytet gavs i mars i år d v s långt innan denna budgetförstärkning ens föreslogs av den nya regeringen.

– Detta är ett mycket märkligt beslut, det känns som det är långt mellan Bastuträsk och Borlänge, säger Erik Bergkvist, ordförande för Region Västerbotten. Detta är den primära leden för godstrafik mellan södra och norra Sverige och att dessa mycket kraftiga restriktioner skulle fortgå så många år ytterligare förefaller orimligt. Jag förutsätter att Trafikverket ändrar detta beslut på grund av dess orimlighet.

– Det är i första hand resenärerna som drabbas och det är svårt att överblicka konsekvenserna för Norrtåg idag om beslutet skulle kvarstå, säger Norrtågs vd Maria Höglander. Vi måste värdera frågan och vet inte vilka konsekvenserna blir för trafiken ännu men detta är en mycket olycklig situation som drabbar Norrtåg hårt. Risken för ytterligare sänkt standard under perioden är ju dessutom stor.

– Jag har svårt att förstå hur man inte kan stå för de löften som gavs för några månader sedan, säger Kenneth Johansson, chef för kollektivtrafikmyndigheten i Norrbotten. Spårbytet skulle gjorts redan för 10 år sedan och när situationen blev akut togs beslutet att detta skulle åtgärdas så snart som möjligt eftersom både viktiga gods- och persontransporter drabbas.

För mer information:

Erik Bergkvist (S), regionråd, Region Västerbotten, 070 618 68 55

Heidi Törnberg, chef, Kollektivtrafikmyndigheten, Region Västerbotten, 070 516 57 35

Olle Tiderman, Norrtåg 070 345 0972

Skriv ut

17 december, 2014 |
Jörgen Boström
Jörgen Boström

Kommentarer