Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

​Uttalande: Järnvägsunderhållet efter stambanan genom norra Sverige är en fråga för hela Sverige

I samband med Järnvägsforum som arrangeras i Sundsvall den 19–20 februari lämnar företrädare för näringsliv och myndigheter i Västerbotten och Norrbotten nedanstående uttalande.
Vid Järnvägsforum i Sundsvall deltar bland annat Trafikverket, riksdagsledamöter och EU-parlamentariker. Fredag förmiddag talar infrastrukturminister Anna Johansson.

I samband med Järnvägsforum som arrangeras i Sundsvall den 19–20 februari lämnar företrädare för näringsliv och myndigheter i Västerbotten och Norrbotten nedanstående uttalande.
Vid Järnvägsforum i Sundsvall deltar bland annat Trafikverket, riksdagsledamöter och EU-parlamentariker. Fredag förmiddag talar infrastrukturminister Anna Johansson.
Se program: http://www.lansstyrelsen.se/vasternorrland/Sv/nyheter/2015/Pages/jarnvagsforum-2015.aspx
————-
Uttalande

Företrädare för näringsliv, politik och myndigheter i norra Sverige begär samtal och snabbt besked om åtgärder för att lösa krisen på Stambanan genom övre Norrland.

Trafikverket har den 10 februari förvarnat om ytterligare sänkning av hastigheten längs Stambanan mellan Bastuträsk och Boden. Beskedet som avses gälla från mars 2015 månad innebär en anpassning till 70 km/h för både gods- och persontrafik, vilket skulle ge ökad ekonomisk och konkurrensmässig belastning för näringslivet i norra Sverige.

Situationen är djupt allvarlig och därför begär vi skyndsamt samtal mellan representanter från regionens näringsliv, myndigheter och regeringskansliet med såväl infrastrukturminister Anna Johansson, närings- och innovationsminister Mikael Damberg och Trafikverkets GD Gunnar Malm.

På grund av risk för urspårning har hastigheten längs den 17 mil drabbade sträckan varit begränsad sedan januari 2014 till 70 km/h för tunga godståg och 90 km/h för persontrafik.

Det spårbyte som påbörjades under 2014 och som var planerat att forceras under 2015 och slutföras under 2016 har stoppats på grund av omprioriteringar, något som företrädare för norra Sverige skarpt motsatt sig.

Riskerna är mycket stora med en järnvägsräls som inte håller för trafik med fullgod kapacitet och dessutom längs en sträcka med enkelspår utan möjlighet till omledning. En urspårning skulle få omfattande ekonomiska konsekvenser för näringslivet i norra Sverige. Dessutom skulle stora industrier i södra Sverige och Europa drabbas på grund av uteblivna leveranser.

Mot denna bakgrund är vår begäran att regeringen snarast ger Trafikverket nödvändiga direktiv som säkerställer att spårbytet på Stambanan genom Övre Norrland delen Bastuträsk-Boden genomförs med ett slutförande år 2016.

Per Bondemark, ordförande Näringslivets Transportråd
Maria Höglander, vd, Norrtåg AB
Thor Persson, ordförande Västerbottens Handelskammare
Erik Bergkvist (S), regionråd, Region Västerbotten
Magdalena Andersson, landshövding, Västerbotten
Peter Olofsson (S), landstingsråd, Västerbottens läns landsting
Sven-Erik Österberg, landshövding, Norrbotten
Maria Stenberg (S), landstingsråd, Norrbottens läns landsting
Britta Flinkfeldt-Jansson (S), ordförande, Kommunförbundet Norrbotten

————
För mer information
Mårten Edberg, infrastrukturstrateg, Region Västerbotten, 070 216 86 25
Bo-Erik Ekblom, infrastrukturstrateg, Länsstyrelsen Norrbotten, 070 639 61 51

Presskontakt
Mariann Holmberg, kommunikatör, Region Västerbotten, 070 335 51 59
Susanne Yvesand, kommunikatör, Länsstyrelsen Norrbotten, 072 222 72 43

Skriv ut

19 februari, 2015 |
Jörgen Boström
Jörgen Boström

Kommentarer