Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

ALMEDALEN: Vad vinner Sverige på utbyggd järnväg?

Sverigeförhandlingen utreder inte bara höghastighetsbanor, utan också järnväg i norra Sverige. Industrin efterfrågar bättre järnvägar för att förbättra för export, jobb och tillväxt. Men vilka nyttor kan vi skapa med utbyggd järnväg i norr och hur kan en sådan utbyggnad kunna binda samman Sverige?

Vad vinner Sverige på utbyggd järnväg? Det var frågan som seminariet med samma namn ställde under Almedalsveckans tredje dag i Region Västerbottens lokaler på Novgorodgränd mitt i Visby. Bakom tillställningen stod en rad olika aktörer med kopplingar till norra Sveriges järnväg, bland annat Botniska korridoren. Som moderator stod Joakim Berglund, projektledare för Botniska korridoren.

Inledningsvis presenterades rapporten från Sverigeförhandlingen av förhandlingspersonen Catharina Håkansson Boman. Sverigeförhandlingen är tillsatt av Regeringen och har i uppgift att driva förhandlingar om en ny generation järnväg och annan infrastruktur för fler bostäder, en bättre arbetsmarknad och ett hållbart resande.

De slutsatser som lades fram under seminariet var att det finns en betydande potential för bostadsbyggande, bara för Botniabanans region upp emot 47 000 nya bostäder, om satsningen genomförs, och att det finns möjligheter till medfinansiering från kommuner och näringsliv.

Sverigeförhandlingen rekommenderar nu Regeringen att Trafikverket ska fortsätta undersökningsarbetet för att få fram mer beslutsunderlag men även att nya metoder utvecklas i syfte att bättre beskriva och prognostisera godsnyttan – inte minst på socioekonomiskt plan.

Efter presentationen fick två aktörer tillfälle att reflektera över rapporten som i stor utsträckning handlade om nyinvesteringar och utbyggnad av järnvägen. Detta gjordes av Swedish Laplands VD Erica Mattsson och Karolina Boholm, styrelseledamot i Näringslivets transportråd.

– Underhåll på det vi har är viktigast. Det spelar ingen roll om vi satsar nytt om vi inte kan underhålla det befintliga. Långsiktigt måste nyinvesteringar till men saker och ting ska tas i rätt ordning, säger Karolina Boholm.

– Vi behöver en utbyggd järnväg. Vi omsätter 5,8 miljarder, vilket är en fördubbling sedan 2000, och ska utvecklingen fortsätta behöver vi nytt – men järnvägens pålitlighet är också viktig, säger Erica Mattson och fortsätter, i bästa fall tar våra gäster andra transportmedel om järnvägen inte räcker till, i värsta fall väljer de att åka någon annan stans.

Sverigeförhandlingens prognos på 47 000 nya bostäder bekräftades även av Lorents Burman (S), kommunalråd i Skellefteå:
– Siffrorna är inte bara realistiska, de är troligen också lågt räknade. Men utan vetskap om att utbyggnad och nyinvesteringar kommer komma hade vår målsättning – att i framtiden se 80 000 invånare i Skellefteå – reviderats.

Att järnvägen med person- och godstransporter är viktig rådde det ingen tvekan om under dagens seminarium. Vad som önskades av flera medverkande, vilket de flesta var överens kring, var att få bättre metoder för att prognostisera och kalkylera de värden som godstransporten medför. Förhoppningsvis finns något att visa upp under nästa års Almedalsvecka.

Skriv ut

5 juli, 2016 |
Emil Hägglund
Emil Hägglund

Kommentarer