Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt

Botniska korridoren för ett sammanhållet Sverige

Lyssna

Botniska korridoren för ett sammanhållet Sverige

Att den Botniska korridoren kommer att innebära mervärden för näringslivet är tydligt vilket dagens näringslivsrepresentanter kommer att ge exempel på.

Det är ett spännande skede för den Botniska korridoren som hösten 2011 föreslogs ingå i det Europeiska stomnätet för järnväg. Hela förslaget till stomnät diskuteras för närvarande i EU-parlamentet och ett beslut kommer att fattas under 2013. Då bestäms också kraven för när stomnätet skall vara genomfört. För att följa de pågående diskussionerna nationellt bjuder Botniska korridoren in till ett seminarium med efterföljande pressträff.

Att den Botniska korridoren kommer att innebära mervärden för näringslivet är tydligt vilket dagens näringslivsrepresentanter kommer att ge exempel på. Regionens företrädare ger sin syn på fördelarna med satsningar i den Botniska korridoren.

Den nationella planeringen är av stor betydelse för att komma till rätta med de kapacitetsbrister som råder i den Botniska korridoren. Tydligast är de tre flaskhalsarna på sträckorna Boden – Vännäs, Härnösand – Gävle samt Hallsberg-Mjölby. Under seminariet redovisar Trafikverket planeringsläget för norra och mellersta Sverige.
I trafikutskottet har den Botniska korridoren debatterats flitigt och diskussionerna fortgår. Norrbottens och Västerbottens riksdagsledamöter i Trafikutskottet ger sin syn på det fortsatta arbetet.

Frågor angående presskonferensen kan ställas till:

Tina Stjernberg, 070-610 44 83 tina.stjernberg@sundsvall.se

PRESSINBJUDAN

Tid: Klockan 12.30 – 13.15

Pressträffen föregås av seminariet ”Botniska korridoren för ett sammanhållet Sverige” klockan 10.00 – 12.30, där media också är välkomna att delta.

Plats: Umeå Folkets hus

Medverkande:

Erik Bergkvist, regionråd, Region Västerbotten
Sven-Åke Thoresen, regionråd, Region Gävleborg
Kenth Nilsson, strateg Järnväg och Sjöfart, Trafikverket Region Mitt
Nils Alm, långsiktig planerare, Trafikverket Region Nord
Thor Persson, informationschef, Volvo Lastvagnar
Karl-Owe Svensson, logistikchef, Boliden
Leif Pettersson, Riksdagsledamot (s) Ledamot av Trafikutskottet
Edward Riedl, Riksdagsledamot (m) Ledamot av Trafikutskottet
Olle Tiderman, projektledare Botniska korridoren
Representanter för Norrbotniabanan och Nya Ostkustbanan finns på plats

Välkommen på lunchseminarium

DATUM 6 december 2012, 10.00-14.00

PLATS Folkets Hus, Umeå

MODERATOR Thomas Hartman, kommunikationschef, Region Västerbotten

10.00-12.30 Välkommen 
Erik Bergkvist, regionråd (s) för Region Västerbotten

Regionernas syn på Botniska korridoren
Erik Bergkvist, regionråd, Region Västerbotten & Sven-Åke Thoresen, regionråd,
Region Gävleborg, Botniska korridoren – Norrbotniabanan & Nya Ostkustbanan

Vilka satsningar kommer att göras i norra Sverige med sikte mot 2050?
Kenth Nilsson, strateg Järnväg och Sjöfart, Trafikverket Region Mitt
Nils Alm, långsiktig planerare, Trafikverket Region Nord

Näringslivets behov av effektiva transportmöjligheter
Thor Persson, informationschef, Volvo Lastvagnar
Karl-Owe Svensson, logistikchef, Boliden

Hur ser Trafikutskottet på Botniska korridoren?
Leif Pettersson, Riksdagsledamot (s) Ledamot av Trafikutskottet
Edward Riedl, Riksdagsledamot (m) Ledamot av Trafikutskottet

Paneldebatt, Botniska korridoren för ett sammanhållet Sverige

12.30-14.00 Vi avslutar med gemensam lunch

Skriv ut

6 december, 2012 |
Jörgen Boström
Jörgen Boström

Bilagor

Kommentarer