Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

Debatt om Lettland som transitland för gods

Onsdagen den 14 september arrangerade Region Västerbotten en debatt om Rigas roll som transitland för godstransporter i öst/västlig riktning

Onsdagen den 14 september arrangerade Region Västerbotten, som WP 3 ledare för TransBaltic, i samarbete med Transport and Telecommunications Institute (TTI), Riga, en debatt om Rigas roll som transitland för godstransporter i öst/västlig riktning. Debatten fick god uppslutning med cirka 50 deltagare från olika sektorer i Lettland, Sverige och Tyskland.
-Dagen gav värdefulla insikter för oss i TransBaltic säger Stig Hjerppe, ledare för arbetsområdet trender och strategier inom TransBaltic, när vi skall börja arbeta med den regionala handlingsplanen för hållbara transportstrategier 2030.

Dagen inleddes med ett anförande av Biträdande direktör Inta Rosensteine, Lettlands transportministerium, Projektledare Wiktor Szydarowski, TransBaltic, gjorde en presentation av ”Gröna Korridorer” enligt TransBaltic. Professor Igor Karbashkin avslutade presentationerna med att tala om Lettlands strategiska läge som transitland och vilka strategier man bör tillämpa för att utveckla trafiken.
Deltagarna fick i grupper diskutera några frågeställningar om ”Gröna Korridorer” och Lettlands möjligheter att utvecklas som transitland.
Stig Hjerppe beskriver att det är många länder som vill vara transitland, att det är en god affär för länder där godset betalar för genomfarten.

Läs mer om TransBaltic
Eller kontakta Stig Hjärpe, ledare för arbetsområdet trender och stratgier inom TransBaltic,
tel 072 226 57 00, stig.hjerppe@regionvasterbotten.se
Presskontakt: Mariann Holmberg, 072 222 73 43, mariannholmberg@regionvasterbotten.se

Wiktor Szydarowski, talarstolen och Stig Hjärpe, ledare för arbetsområdet trender och strategier inom TransBaltic.

Skriv ut

21 september, 2011 |
Jörgen Boström
Jörgen Boström

Kommentarer