Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

Erik Bergkvist besviken över regeringens besked

Regeringen har återigen meddelat att de inte stödjer planering av första delen av Norrbotniabanan, till företagspark vid Dåva kraftstation. Ett stöd från regeringen skulle innebära möjlighet till medfinansiering från EU.
– Det är en stor besvikelse att regeringen bortvisar möjligheten till medfinansiering från EU, säger Erik Bergkvist (S), regionråd, Region Västerbotten.

Regeringen har återigen meddelat att de inte stödjer planering av första delen av Norrbotniabanan, till företagspark vid Dåva kraftstation. Ett stöd från regeringen skulle innebära möjlighet till medfinansiering från EU.

– Det är en stor besvikelse att regeringen bortvisar möjligheten till medfinansiering från EU, säger Erik Bergkvist (S), regionråd, Region Västerbotten.

För tredje gången hade Norrbotniabanan AB begärt av regeringen att ställa sig bakom en ansökan om medel ur budgeten för TEN-T (Trans European Networks-Transport) för planeringsarbetet. Regeringens nej motiveras med att projektet inte finns med i den nationella planen.

– Vi är både frustrerad över att regeringen säger nej och över stambanans bristande kapacitet i Övre Norrland, säger Gusten Granström, vd för Norrbotniabanan AB.

Norrbotniabanan finns med i EUs prioriterade järnvägssystem Core-Network och Erik Bergkvist tycker det är fel av Regeringen att stoppa en ansökan som bygger på ett regionalt initiativ med regional medfinansiering.

– Regeringen har uttryckt önskemål om regional vilja till medfinansiering och motivet att hänvisa till den nationella planen framstår som ihåligt, uttrycker Erik Bergkvist.

För mer information:
Erik Bergkvist (S), regionråd, Region Västerbotten, 070 618 68 55
Mårten Edberg, infrastrukturstrateg, Region Västerbotten, 070 216 86 25
Gusten Granström, vd Norrbotniabanan AB, mobil 070 665 5785
Elisabeth Sinclair, projektledare Norrbotniabanegruppen mobil 0730 59 60 10

Presskontakt:
Mariann Holmberg, kommunikatör, Region Västerbotten, mariann.holmberg@regionvasterbotten.se, 072 222 73 43

Skriv ut

27 februari, 2014 |
Jörgen Boström
Jörgen Boström

Kommentarer