Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

EU-medel för järnväg över gränserna

– EU-pengar är bra och Sverige ska nyttja dem, säger Anders Åkesson (C), regeringens trafikpolitiske talesperson.

– EU-pengar är bra och Sverige ska nyttja dem, säger Anders Åkesson (C), regeringens trafikpolitiske talesperson.
Uttalandet gjordes vid måndagens seminarium om Core-network i Almedalen, Visby.
Nu höjs förväntningarna inför höstens infrastrukturproposition och en av regeringen utpekad objektlista 2014.

– Europa är del av en global marknad och vi måste bygga ett tillgängligt system mellan olika transportslag och över ländernas gränser, säger Helmut Adelsberger, EU-kommissionär inom transportfrågor.
Helmut Adelsberger framhåller vikten av den botniska korridoren som en del i ett Eurpeiskt transportsystem där Norrbotniabanan är en viktig del.

Anders Åkesson, (C), transportpolitisk talesperson berättar om att regeringen ställer sig bakom ambitionen om ett effektivt järnvägssystem och i höst presenteras en infrastrukturproposition. En färdig objektslista ska presenteras 2014.
– Vi ska tänka hållbara system med snabba och effektiva skiften mellan transport på gummihjul, hjärnhjul och köl, säger Anders Åkesson (C), transportpolitisk talesperson.
Han säger att EU-pengarna är bra och att Sverige ska nyttja dem. Avsikten är också att hitta system som inte ställer persontrafik mot godset.
Anders Åkesson berättar om första världskriget och rädslan för ytterligare omfattande krig som orsak och hinder för framväxt av harmoniserade trafiksystem mellan länderna.

Per Bondemark, SSAB och ordförande för Näringslivets transportråd trycker på behovet av en fungerande infrastruktur för ett råvaruberoende land.
– Handeln slutar inte vi nationsgränser och vi behöver tänka i noder och stråk.
Per Bondemark menar att vi behöver gå från ambition till handling och vill se en uttryckt politisk vilja.
– Det behövs också en översyn av skatter och avgifter som läggs på näringslivet, exempelvis tredubblade banavgifter. Avgifterna som ibland snedvrider konkurrensen med andra europeiska länder, säger Per Bondemark.

För mer information:
Mårten Edberg, infrastrukturstrateg, Region Västerbotten, 070 216 86 25

Presskontakt:
Mariann Holmberg, kommunikatör, Region Västerbotten,mariann.holmberg@regionvasterbotten.se, 072 222 73 43

Skriv ut

2 juli, 2012 |
Jörgen Boström
Jörgen Boström

Kommentarer