Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

EU vill satsa på transportlösningar i Västerbotten

EU:s intresse för Norrbotniabanan och Midway alignment of the Bothnian corridor är stort.

- 26,5 miljarder euro har avsatts till transportlösningar. Ni har alla möjligheter. Jag diskuterar gärna en medfinansiering med er, hälsade José Anselmo till både politiker och näringslivsrepresentanter när Region Västerbotten, på onsdagen, arrangerade ett seminarium i Almedalen om framtidens transporter i norr.

EU:s intresse för Norrbotniabanan och Midway alignment of the Bothnian corridor är stort.

– 26,5 miljarder euro har avsatts till transportlösningar. Ni har alla möjligheter. Jag diskuterar gärna en medfinansiering med er, hälsade José Anselmo till både politiker och näringslivsrepresentanter när Region Västerbotten, på onsdagen, arrangerade ett seminarium i Almedalen om framtidens transporter i norr.

José Anselmo, advisor PP21 och Motorways of the Sea, DG Move, berättade om EU:s ambitioner med det europeiska transportnätverket, TEN-T. Där ryms både en ny kustjärnväg mellan Umeå och Luleå liksom bättre färjeförbindelser över Kvarken.
– Vi vill knyta samman europeiska faciliteter. Skapa fler, bättre, säkrare och miljövänligare transportmöjligheter. Länka samman befintliga nätverk. Alla vägar bär inte till Rom. I vårt framtida EU ska man kunna frakta gods från någonstans till överallt, förklarade han lite skämtsamt.

Planerna på en Norrbotniabana är Anselmo väl bekant med. Han stöttar idén.
– Nu finns chansen. Carpe diem, fånga dagen. Presentera lösningar som både är innovativa och hållbara så lovar jag att lyssna, betonade han och fortsatte:
– Låt också resten av Europa få veta behovet och betydelsen av en ny järnväg i norra Sverige. Berätta så att de förstår vad pengarna ska användas till. Då är det inga problem.

EU har avsatt 26.5 miljarder euro (motsvarande över 200 miljarder kronor) till investeringar i transportsektorn fram till 2020.
–  Fler transportmöjligheter och transportvägar innebär färre störningar och i förlängningen en stabilare ekonomi. Därför är det så viktigt med goda flöden. Vi uppmuntrar också en utveckling av gränsöverskridande transporter.

Därför välkomnar Anselmo även satsningen på Midway alignment of the Bothnian corridor som på ett bättre sätt ska knyta samman norra Skandinaviens två mest expansiva regioner; Umeå och Vasa.
– Ibland gör geografin lösningarna komplexa som när gods ska fraktas över vatten. Tyvärr har vi inga flytande tåg eller fartyg som går på räls. Då får vi istället vara innovativa, precis som i projektet Midway alignment of the Bothnian corridor. Det ska bli spännande att se vad det leder fram till.

Goda transportmöjligheter i norra Sverige är viktiga för hela Europa. Inte minst gruv- och skogsnäringarna bidrar med stora värden.

Norrbotniabanan, den sista järnvägslänken i den Botniska korridoren mellan Umeå och Luleå, och Midway Alignment of the Bothnian Corridor, ett viktigt transportkoncept mellan Sverige och Finland, visar hur två aktuella projekt bidrar till att möta upp behovet av gods- och passagerartransporter i öst-västlig och nord-sydlig riktning.

För mer information:

Thomas Hartman

Kommunikationschef Region Västerbotten

070-666 49 95, thomas.hartman@regionvasterbotten.se

Skriv ut
3 juli, 2014 |
Micaela Löwenhöök
Micaela Löwenhöök

Kommentarer