Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

Förhandling om Norrbotniabanan

Region Västerbotten är beredd att gå till förhandlingsbordet om bygget av Norrbotniabanan.
– Självklart ska vi förhandla. Vi som arbetar för att Norrbotniabanan ska bli verklighet, har under många år efterfrågat en tydlig part för förhandling, säger Erik Bergkvist (S), regionråd, Region Västerbotten.

Region Västerbotten är beredd att gå till förhandlingsbordet om bygget av Norrbotniabanan.

– Självklart ska vi förhandla. Vi som arbetar för att Norrbotniabanan ska bli verklighet, har under många år efterfrågat en tydlig part för förhandling, säger Erik Bergkvist (S), regionråd, Region Västerbotten.

Regeringen har idag meddelat att man tillsätter en statlig förhandlingsperson för bland annat satsningar i norra Sverige. Samtidigt meddelas att man satsar 140 miljarder på nya stambanor för höghastighetståg i södra Sverige.
– Gärna höghastighetståg, men det blir ett hyckleri när man plötsligt får råd med över 100 miljarder på snabbtåg och enbart en förhandlingsperson för norra Sverige. Regeringen ser inte hela landets behov, säger Erik Bergkvist.

Norrbotniabanan beräknas kosta 25 miljarder och är enligt alla beräkningar samhällsekonomiskt lönsam.
– Självklart kan vi även diskutera medfinansiering, men det måste sättas i relation till hur det har fungerat vid jämförbara satsningar i övriga Sverige. Kostnaden för Norrbotniabanan är bara en bråkdel av statens vinst av råvaruexport från norra Sverige, säger Erik Bergkvist.

Norrbotniabanan kan delfinansieras av EU när nationella beslut om genomförande är fattade.
– Det är bråttom att komma till skott för att inte EU-pengar ska försvinna till andra projekt i Europa. Det här är den absolut mest betydelse medfinansieringen som Sverige inte får missa, säger Erik Bergkvist.

Norrbotniabanan ingår i Botniska korridoren som är ett av de infrastrukturprojekt som är prioriterade av EU. Medvetenheten är stor om Europas behov av regionens råvaror med en önskat om ett ökat uttag.
– Kapaciteten är redan utnyttjad till max och för att inte det övriga näringslivet ska bli lidande av både brist på transportlösningar och orimligt höga kostnader är Norrbotniabanan är absolut nödvändigt. Vi behöver dessutom snabba persontransporter för att klara vårt kompetensbehov, säger Erik Bergkvist.

För mer information
Erik Bergkvist (S), regionråd, Region Västerbotten, 070 618 68 55
Mårten Edberg, infrastrukturstrateg, Region Västerbotten, 070 216 86 25

Presskontakt
Mariann Holmberg, kommunikatör, Region Västerbotten, 072 222 73 43, mariann.holmberg@regionvasterbotten.se
Skriv ut
2 juli, 2014 |
Jörgen Boström
Jörgen Boström

Kommentarer