Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

Först med regionalt trafikförsörjningsprogram

Region Västerbotten är först i landet att anta ett regionalt trafikförsörjningsprogram.

Region Västerbotten är först i landet att anta ett regionalt trafikförsörjningsprogram, vid fullmäktigesammanträde den 7 juni.
Foto: Länstrafiken
– Nu har vi en tydlig plattform för länets kollektivtrafik som kommuner och landsting kan förhålla sig till och påverka, säger Erik Bergkvist (S), regionstyrelsens ordförande Region Västerbotten.


Hämta ner Trafikförsörjningsprogrammet för Västerbotten 2012 – 2015

Programmet har varit på remiss som visar att det finns punkter för fortsatt diskussion och behov av ytterligare anpassning till kollektivtrafiklagen. Trots att programmet nyss antagits startar därför Kollektivtrafikmyndigheten direkt en revidering.

– Kollektivtrafiken ska vara en självklar del av resandet i ett hållbart samhälle och vi ser en ökning på våra nya tågsträckor trots tekniska problem, ett tecken på att bekväm och snabb tågtrafik är attraktivt, säger Erik Bergkvist.

Men Västerbotten är ett stort län och busstrafik kommer även i framtiden att vara ett viktigt färdmedel som behöver utvecklas och attrahera fler resanden.

För att nå visionen om ett hållbart samhälle är programmet inriktat mot bland annat samordning av trafikplanering och bebyggelseplanering, extra satsningar på stråk med stor trafikpotential, förbättrad information till resenärer, kundperspektiv, tillgänglighet och medborgardialog.

Den nyinrättade kollektivtrafikmyndigheten vid Region Västerbotten har ett helhetsansvar för regional kollektivtrafik i länet och till närliggande län. Det är myndigheten som beslutar om allmän trafikplikt och därmed om vilken trafik som ska upphandlas. Beslut om allmän trafikplikt ska kunna härledas i det regionala trafikförsörjningsprogrammet.

Fakta Trafikförsörjningsprogrammet
Det regionala trafikförsörjningsprogrammet för Västerbottens län har tagits fram i samverkan mellan följande aktörer: Länstrafiken i Västerbotten AB, Region Västerbotten, Trafikverket, och den tidigare sakkunniggrupp i trafikfrågor (SAK) som verkat som arbetsgrupp för framtagandet. SAK har bestått av representanter från Umeå kommunföretag, Skellefteå kommun, Sorsele kommun, Vilhelmina kommun och Västerbottens läns landsting. Det regionala trafikförsörjningsprogrammet gäller för perioden 2012–2015, med årlig revidering.

För mer information:
Erik Bergkvist (S), regionstyrelsens ordförande, Region Västerbotten, 070 618 68 55
Heidi Törnberg, chef Kollektivtrafikmyndigheten, Region Västerbotten, 070 516 57 35, heidi.thornberg@regionvasterbotten.se

Presskontakt:
Mariann Holmberg, kommunikatör, Region Västerbotten, mariann.holmberg@regionvasterbotten.se, 072 222 73 43

Skriv ut

11 juni, 2012 |
Jörgen Boström
Jörgen Boström

Kommentarer