Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt

Trafikverket bjuder in till samråd runt åtgärder längs E12. Deltagare vid träffen i Tärnaby: Region Västerbotten, representanter från Lycksele och Storumans kommuner, näringslivet och myndigheter i Västerbotten, Österbotten och Rana kommune, med flera.

Lyssna

Framtida planer för östvästliga transporter

Näringsliv, kommuner och myndigheter i Österbotten i Finland, Västerbotten och Rana kommun i Norge samarbetar för att hitta effektiva trafiklösningar längs E12 stråket och samordning mellan olika transportslag.

Näringsliv, kommuner och myndigheter i Österbotten i Finland, Västerbotten och Rana kommun i Norge samarbetar för att hitta effektiva trafiklösningar längs E12 stråket och samordning mellan olika transportslag.

Trafikverket har för tredje gången bjudit in till samverkan kring åtgärder längs E12 i Sverige. Grannregioner i öst och väst ser nyttan av att delta för att i möjligaste mån påverka att gemensam standard uppnås på väg och i övergångar mellan länder och mellan olika transportslag.
– Utgångspunkten är att E12-stråket är ett europeiskt utpekat transportstråk, med en sammanhållen funktion. Det är nödvändigt att uppnå en rimlig standard där både väg järnväg i kombination med sjöfart ger en väl fungerande helhet, uttrycker Mårten Edberg, infrastrukturstrateg, Region Västerbotten.

Utmaningar
Vid tidigare träffar har utmaningar längs sträckningen presenterats. Exempelvis uttrycker företag i transportsektorn behov av bredare och mindre kurvig väg. Vissa avsnitt är vägbredden endast sex meter. Omkörningsmöjligheterna är långa sträckor små och riskfyllda. Trafikverket har de senaste åren infört sänkta hastigheter för att kompensera för säkerhetsrisker, vilket i praktiken ökat avstånden mellan orter och för godstrafik på genomresa. Det saknas också alternativa vägsträckningar vid händelser där vägen blir avstängd, till exempel olycka. En annan brist är att det inte är tillåtet med fordon upp till 74 ton, vilket skulle kunna minska antalet fordon och därmed öka trafiksäkerheten.

Lösning och prioritering
Vid samverkansträffen som ägde rum i Tärnaby, 10 och 11 februari har fokus legat på att hitta lösningar och även fundera över prioriteringar.
– Konkret kan det innebära åtgärder på kort sikt, medan de åtgärder som på allvar löser problemen är av mer framtidskaraktär och kräver mer förarbete. Samtidigt är en del nödvändiga åtgärder redan inlagda i den beslutade länstransportplanen och förverkligas i närtid, säger Mårten Edberg.

Omkörningssträckor och information
Redan planerade åtgärder är en ny omlastningsterminal i Lycksele och utveckling av NLC Storuman-terminalen.
Exempel på i närtid realistiska åtgärder tycker Mårten Edberg är partiella omkörningssträckor längs hela E12 sträckningen.
– Man ska inte behöva ligga timmavis efter en buss eller en tungt lastad långtradare i dåligt väder. För en trygg resa behöver trafikanter veta att det uppstår omkörningsmöjligheter i jämna intervall, exempelvis var tionde till femtonde minut.
Andra exempel är digitala informationslösningar som lämnar rätt meddelande till respektive fordon, kopplat till position och situation. Broar kan behöva förstärkas för att klara en högre totalvikt samtidigt som regelverket behöver ses över.

Biljettsystem och elektrifiering
För kollektivtrafiken är det realistiskt med utvecklade informationssystem och ännu bättre biljettsystem för övergångar mellan transportslag och över länsgränser.
– Vi behöver också en elektrifiering av sträckan Hällnäs–Lycksele och vidare till Storuman. Det är en relativt sett rimlig åtgärd som ökar sambandet mellan gods- och persontrafik och kortar avstånden inom regionen, berättar Heidi Törnberg, chef för Kollektivtrafikmyndigheten, Region Västerbotten.
En funktionsstudie över elektrifieringen som är planerad och skulle bli en bra grund inför förverkligande.

– E12 har en klassning som övergripande vägnät i det europeiska Ten-T nätverket och skulle kunna innebära högre krav på vägstandard och skapar rimliga förväntningar på att åtgärder lyfts in i kommande nationell transportplan, säger Mårten Edberg.

För mer information
Mårten Edberg, infrastrukturstrateg, Region Västerbotten, 070 216 86 25
Heidi Törnberg, chef, Kollektivtrafikmyndigheten, Region Västerbotten, 070 516 57 35

Presskontakt

Mariann Holmberg, kommunikatör, Region Västerbotten, 072 222 73 43

Skriv ut

11 februari, 2015 |
Jörgen Boström
Jörgen Boström

Kommentarer