Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

Framtidens transportsystem diskuteras i Umeå

Gröna, säkra, effektiva och snabba. Så kan man sammanfatta framtidens transportsystem.

Gröna, säkra, effektiva och snabba. Så kan man sammanfatta framtidens transportsystem. Hur man går från vision till verklighet diskuteras i nästa vecka då EU-projektet BGLC inom Region Västerbotten står värd för en rad olika EU-projekt inom Östersjöområdet.


Se konferensprogram: http://www.regionvasterbotten.se/dokument/doc_download/330-valkomna-till-samradsgrupp-avfalls-20-ars-firande-och-kallelse-till-mote-den-15-december-1.html

– Enhetliga transportsystem är centralt för hållbara och ekonomiskt lönsamma transporter. Botniabanan är en liten del som är viktig för hela Östersjöområdet, säger Erik Bergkvist (S), regionstyrelsens ordförande, Region Västerbotten.

Boliden, Volvo, SCA Packaging, SCA Timber, Komatsu, Ålö, Olofsfors – Västerbotten har många exportföretag som är beroende av fungerande transporter. Så ser det ut även i andra regioner liksom inom EU, som bedömer att godstransporterna kommer att öka med 80 procent fram till 2050.

En rad olika EU-projekt inom Östersjöområdet arbetar därför med att utveckla transportsystemen och knyta samman länkarna så effektivt och miljövänligt som möjligt. Sedan 2009 samarbetar projekten och kommer att träffas i Umeå på tisdag. Värd för dagen är EU-projektet Bothnian Green Logistic Corridor, BGLC, som leds av Region Västerbotten.

– Godstransporter går utanför läns- och landsgränserna. Genom att knyta ihop våra erfarenheter kan vi hitta nya aspekter och lösningar för hela Östersjöregionen. Vi minimerar risken för dubbelarbete, förbättrar resultatet och kan gemensamt blicka framåt även mot nya förbindelser – bland annat Ryssland, Kina, Indien och Centralasien, säger Wiktor Szydarowski, projektledare på Transbaltic och inititiativtagare.

Under ”Transbaltic Umbrella Seminar” kommer deltagarna dels att diskutera makroregionala transportlösningar, dels ICT-systemen, som berör information och säkerhet. Begreppet ”gröna korridorer” står självklart hela tiden i fokus; utsläppen av koldioxidutsläpp måste ned.

BGLC leds av Region Västerbotten
EU-projektet Bothnian Green Logistic Corridor som leds av Region Västerbotten har 29 parter i fem olika länder som samarbetar för att utveckla Botniska korridoren och dess förgreningar. Med 62 associerade partners, bland annat LKAB, Nordlaks, Volvo, Billerud, Meyership, Outokumpu, Smurfit Kappa, SSAB och BCT Gdynia, har projektet starkt stöd från industrin.

– Störningar i transportkedjan kan få stora konsekvenser för industrin vilket kan påverka lönsamheten, företagens varumärke som leverantör och viljan till nyinvestering, säger Carina Aschan, projektledare, BGLC.

– BGLC arbetar med att förbättra redan befintliga system, ta fram affärsmodeller och forma intermodala lösningar för att snabbt kunna flytta gods från väg till räls och hav. Framförallt järnvägsnäten är undermåliga så det gäller att förbättra det som redan finns men också peka på behovet av nyinvesteringar.

Transbaltic Umbrella Seminar 29 Maj i Umeå: Umestan Företagspark kl. 09.00-15.30

Några av de medverkande EU-projekten är Transbaltic, initiativtagare, Scandria, NECL och Rail Baltica som arbetar med korridorer i nord-sydlig och öst-västlig riktning.

För mer information, vänligen kontakta
Projektledare Carina Aschan, BGLC, 070-341 07 61, carina.aschan@regionvasterbotten.se
Wiktor Szydarowski, projektledare Transbaltic, +46 768 54 20 20, wiktor@szydarowski.com
Erik Bergkvist (S), regionstyrelsens ordförande, Region Västerbotten, 070 618 68 55

Presskontakt, Victoria Skeidsvoll, 070-616 57 88, victoria.skeidsvoll@regionvasterbotten.se

Skriv ut

28 maj, 2012 |
Jörgen Boström
Jörgen Boström

Kommentarer