Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

Full pott för Västerbotten i europeiskt transportbeslut

Idag pekade EU-kommissionen ut viktiga transportnätverk med ambition att vara färdigställda 2030. Bland de utpekade sträckorna är den Botniska korridoren med bland annat Norrbotniabanan.

Idag pekade EU-kommissionen ut viktiga transportnätverk med ambition att vara färdigställda 2030. Bland de utpekade sträckorna är den Botniska korridoren med bland annat Norrbotniabanan. E12an är också nämnd och utpekad på karten som en viktig anslutning.
– Det här är så fantastiskt att det nästan är svårt att begripa, utbrister Erik Bergkvist (S) en mycket glad ordförande i regionstyrelsen, Region Västerbotten.

290 miljarder kronor i EU-medel är avsatta för identifierade projekt, att användas inom finansieringsperioden 2014 till 2020. Avsatta EU-medel ska fungera som väx-kapital för att stimulera medlemsstaterna till egna investeringar. EU-stödet kan utgöra upp till 50 procent av kostnader för förstudier och upp till 40 procent av kostnader för genomförande av de utpekade projekten.
– Den här chansen får vi aldrig igen. Nu är det upp till regeringen att skjuta till pengar för att visa att vi vill genomföra viktiga satsningar på infrastruktur för tåg, säger Erik Bergkvist (S).

Arbete som äntligen givit frukt
Politiker i norra Sverige har jobbat hårt för den Botniska korridoren som knyter samman norra Sverige med Finland och Ryssland i öster, Norge och vidare ut över Nordsjön och söderut mot Europa och Baltikum. Region Västerbotten är också ledare för ett stort projekt BGLC, Botnian Green Logistic Corridor som handlar om att utveckla logistiska mönster inom den Botniska korridoren.
– Det här beskedet kan inte komma mer rätt i tiden, säger Erik Bergkvist (S).

Norra Sverige viktigt för hela EU
Den Botniska korridoren där Norrbotniabanan ingår är projekt som uppnått kriterierna för att tillhöra de transportprojekt som utpekats som de allra främsta. De anses tekniskt och realistiskt genomförbara innan 2030 och kan tillföra hela EU ett högre värde.
– Norra Sverige har nu på allvar blivit en del av EU. Våra tågsträckningar har blivit utpekade att vara viktiga för hela EU:s transportsystem, säger Erik Bergkvist (S).

För frågor om det internationella samarbetet kontakta:
Erik Bergkvist (S), regionstyrelsens ordförande, Region Västerbotten,erik.bergkvist@regionvasterbotten.se, 070 618 68 55

Presskontakt: Mariann Holmberg, kommunikatör, Region Västerbotten,mariann.holmberg@regionvasterbotten.se, 072 222 73 43

För fler kartor se: http://ec.europa.eu/transport/infrastructure/connecting/revision-t_en.htm

Skriv ut

19 oktober, 2011 |
Jörgen Boström
Jörgen Boström

Kommentarer