Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

Glädjebesked – Öppning för Norrbotniabanan

Ett glädjebesked kom mitt under Region Västerbottens pågående seminarium om hur framtidens transporter i norra Sverige ska säkras. Regeringen tillsätter en förhandlingsperson och öppnar upp för en diskussion om Norrbotniabanan.

Ett glädjebesked kom mitt under Region Västerbottens pågående seminarium om hur framtidens transporter i norra Sverige ska säkras. Regeringen tillsätter en förhandlingsperson och öppnar upp för en diskussion om Norrbotniabanan.

– I flera år har vi talat till döva öron. Regeringen har inte velat föra någon dialog med Norrbotniabanan AB trots att vi presenterat både affärsplan och finansieringsförslag. Därför känns det väldigt positivt att vi äntligen får möjlighet till en diskussion, säger Elisabeth Sinclair, projektledare för Norrbotniabanegruppen.

Företaget Ramböll konstaterade nyligen att kapaciteten på stambanan genom övre Norrland överträffat Trafikverkets beräkningar. Kapacitetstaket är nästan nått. Redan förra året motsvarade volymerna på banan Trafikverkets prognos för år 2020. Ramböll påpekar att det i dagsläget endast finns sju tåglägen (tider när tåg kan köra utan stopp mellan Luleå och Umeå) kvar räknat i båda riktningarna.

– En trafikinfarkt hotar, betonar Elisabeth Sinclair.

Sämre än för 100 år sedan

Stambanan, enda järnvägsförbindelsen från Umeå och norrut, byggdes för 100 år sedan. Den är krokig, backig och i stort behov av underhåll. Störningar i trafiken, som rälsbrott och nedrivna elledningar, kostar industrin stora pengar när godstransporter blir stående.

– Det är förstås inte okej. Vi måste få en ny järnväg längs kusten, tycker projektledare för Norrbotniabanegruppen.

På rätt spår med ”Sverigebygget” 

Problemet har varit en politisk ovilja på riksnivå att satsa på en ny kustjärnväg i norr. Lyhördheten har varit betydligt bättre i Bryssel än i Stockholm. Men på onsdagen kom en öppning när regeringens presenterade sitt vallöfte ”Sverigebygget” i Almedalen. En förhandlingsperson ska utreda förutsättningarna för en medfinansieringen som ska stärka järnvägsnätet i norra Sverige.

Nyheten kom mitt under Region Västerbottens seminarium med rubriken: ” Hur säkrar vi framtidens transporter i norra Sverige, Finland och Norge?”.

Tågurspårningar dyr affär för SSAB

Behovet av en ny järnväg underströks också av Per Bondemark, ordförande i Näringslivets transportråd och chef för SSAB:s stålverk i Luleå och Borlänge. Hans erfarenheter av stambanan är dystra. Fler urspårningar och nedrivna elledningar med trafikstopp som följd har kostat SSAB stora pengar i utebliven och försenad produktion. Han visade en bild av en urspårning i Jämtland.

– Den innebar två dygns produktionsstopp i Borlänge och 60 miljoner kronor i förlorade intäkter. Det är ändå bara en av många störningar i tågtrafiken på stambanan. Senast förra sommaren inträffade två urspårningar samma vecka.

Gemensamt hamnbolag

Under seminariet presenterades också projektet Midway Alignment of the Bothnian Corridor mellan Umeå och Vasa.

– Genom samarbete och partnerskap skapar vi en sammanhållande länk och ett effektivt transportsystem över Kvarken, förklarar Mathias Lindström, projektledare.

Ulrika Roupé, konsult på företaget SSPA i Göteborg, berömde Umeå och Vasa.

– Jag som kommer utifrån har mötts av ett otroligt engagemang och intresse. Alla involverade i projektet är värda en eloge. Det här kan inte annat än gå bra.

Fas ett av Midway Alignment of the Bothnian Corridor avslutas under senare delen av 2015. Under andra fasen tar projektet mer konkreta former. Bland annat hoppas ansvariga kunna presentera en ny färja som drivs på naturgas och infrastruktursatsningar i de båda hamnområdena.
Men redan i dag har många saker uträttats. Bland annat har Umeå och Vasa bildad ett gemensamt hamnbolag.

– Midway Alignment of the Bothnian Corridor präglas av tekniska innovationer med tydlig miljöprofil, säger Roupé.

 

För mer information:

Thomas Hartman

Kommunikationschef Region Västerbotten

070-666 49 95, thomas.hartman@regionvasterbotten.se

 

Elisabeth Sinclair

Projektledare Norrbotniabanegruppen

073-059 60 10, elisabeth.sinclair@pitea.se

Skriv ut
3 juli, 2014 |
Micaela Löwenhöök
Micaela Löwenhöök

Kommentarer