Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

Grön logistik för ökad konkurrens

Bothnian Green Logistic Corridor, BGLC,  fokuserar bland annat på det gröna perspektivet, att gå "from road to rail and sea".

Bothnian Green Logistic Corridor, BGLC,  fokuserar bland annat på det gröna perspektivet, att gå ”from road to rail and sea” – att utveckla gröna korridorer som stärker logistikbranschens konkurrenskraft och skapar hållbara lösningar. Norra Skandinavien står för en betydande andel av EU:s råvaru- och basproduktförsörjning. Den produktionen bedöms öka samtidigt som transportsystemen står inför stora utmaningar. 

–  Vi kommer även att ta fram ett pilotupplägg för nya fordonstyper för väg, sjö och järnväg och studera hur man kan förbättra kapacitet och omlastning utan stora investeringskostnader, säger Carina Aschan, projektledare i BGLC.

Prioriterat är också att hitta lösningar för ökad fyllnadsgrad och minskade tomtransporter. Detta kommer bland annat att testas i en pilot från Narvik till Polen.

– Målet är att presentera hållbara, gröna och resurseffektiva lösningar och utveckla en strategi för att på bästa sätt möta framtidens behov. En viktig del i BGLC är därför också att skapa nya samarbetsformer med industri och näringsliv, säger Carina Aschan.

Nya affärsmöjligheter 

EU-projektet Bothnian Green Logistic Corridor, BGLC:s målsättning är att fördjupa och påskynda utvecklingen av effektiva och gröna transportlösningar och utveckla nya affärsmöjligheter från norra Skandinavien till Centraleuropa.

Projektet omfattar hamn, tåg och lastbil som utgår från Botniska korridoren men berör ett större geografiskt område – från norra Skandinavien, genom Finland och Sverige, ner till Polen och Tyskland. BGLC har 29 parter från myndigheter, regioner, universitet och näringsliv och 61 associerade partners, bland annat LKAB, Volvo, Boliden, OutoKumpo, SSAB, Billerud, Smurfit Kappa, Meyership och Nordnorsk spedisjon.

Dessa kommer nu att träffas och diskutera det kommande projektarbetet på en tvådagarskonferens i Stockholm, i anslutning till Region Västerbottens Grandveckor.

Text: Victoria Skeidsvoll

Skriv ut

6 februari, 2012 |
Jörgen Boström
Jörgen Boström

Kommentarer