Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

Hur säkrar vi framtidens transporter i norra Sverige, Finland och Norge?

Vilka mervärden tillförs regionen, nationen och EU genom satsningar på infrastruktur i norr? Näringslivets transportråd talar om näringslivets behov och EU pekar på möjligheterna

Vilka mervärden tillförs regionen, nationen och EU genom satsningar på infrastruktur i norr? Näringslivets transportråd talar om näringslivets behov och EU pekar på möjligheterna. Norrbotniabanan och Midway Alignment visar på mervärdena. Seminariet avslutas med en politikerdebatt.

Hur skall vi klara transporterna, konkurrenskraften och kompetensförsörjningen när infrastrukturen haltar i norr? Vilka mervärden tillförs regionerna, nationerna och EU genom satsningar på infrastruktur i norr? Per Bondemark, ordförande, Näringslivets transportråd talar om näringslivets behov och José Anselmo, Advisor PP21 – Motorways of the Sea, DG Move berättar om EU-s ambitioner och möjligheterna med det europeiska transportnätverket, TEN-T. Norrbotniabanan, den sista järnvägslänken i den Botniska korridoren mellan Umeå och Luleå, och Midway Alignment of the Bothnian Corridor, ett viktigt transportkoncept mellan Sverige och Finland, visar hur två aktuella projekt bidrar till att möta upp behovet av gods- och passagerartransporter i öst-västlig och nord-sydlig riktning. Seminariet avslutas med en politikerdebatt.

Medverkande:

José Anselmo, Advisor PP21 – Motorways of the Sea, DG Move.
Per Bondemark, Ordförande, Näringslivets transportråd.
Elisabeth Sinclair, Projektledare, Norrbotniabanegruppen.
Mathias Lindström, Projektledare, Midway alignment of the Bothnian Corridor.

Skriv ut

2 juli, 2014 |
Jörgen Boström
Jörgen Boström

Kommentarer