Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt

Erik Bergkvist (S), regionråd, Region Västerbotten

Lyssna

I regional utveckling kan alla vara vinnare

Folkpartiet och Centern i Skellefteå försöker ta billiga poänger genom att förminska betydelsen av att samarbeta. Skellefteå klarar sig inte ensamma och Västerbotten behöver Skellefteå, för det är tillsammans som vi blir starka. Dessutom är det inte sant att Skellefteå skulle vara orättvist behandlade. Beräkningar visar att de istället är länets vinnare i Länstransportplanen.

Folkpartiet och Centern i Skellefteå försöker ta billiga poänger genom att förminska betydelsen av att samarbeta. Skellefteå klarar sig inte ensamma och Västerbotten behöver Skellefteå, för det är tillsammans som vi blir starka. Dessutom är det inte sant att Skellefteå skulle vara orättvist behandlade. Beräkningar visar att de istället är länets vinnare i Länstransportplanen.

Tillsammans vågar vi göra modiga satsningar. Det finns många exempel på satsningar för länets bästa där den kanske enskilt största är regionstyrelsens prioritering på 80 miljoner kronor för medfinansiering av Norrbotniabanan. Satsningen är en första del av Norrbotniabanan och en viktig investering för regionens tillväxt.

Om länets politiker inte samarbetar och vågar fatta beslut tillsammans, då kommer Västerbotten att stanna i utveckling och tillväxt.

Upprinnelsen till aktuell debatt är att 4 av 21 ledamöter vid Region Västerbottens styrelsemöte, var emot förslaget till länstransportplan för 2014–2025. Planen kommer efter regeringens fördelning av medel att fastställas av Region Västerbotten under våren 2014. Ledamöterna som gick emot beslutet ansåg att satsningar i Skellefteå borde tidigareläggas under kommande period.

Redan vid sammanträdet klargjordes att fokus inte ska ligga på kommunfördelning, då detta är en plan för hela länet. Satsningar på infrastruktur ska gynna helheten.

Tittar vi på planen vars helhet för 2010-2021 togs 2009 och som nu utökas till 2025 ser vi att mer pengar per innevånare satsas i Skellefteå än i till exempel Umeå. Sant är dock att inga större satsningar i Skellefteå ligger de närmaste åren. Tittar vi emellertid på den nuvarande 4-årsperioden 2010-14 är Skellefteå väl representerat. Därför blir det fel att göra som C och FP i Skellefteå, när de rycker ut enskilda perioder och hävdar en skev fördelning. Man måste se till hela planeringsperioden och kunna fatta långsiktiga och uthålliga beslut. De satt nöjda 2009 när Skellefteåprojekt kom tidigt och nu när de projekten är byggda vill de tidigarelägga andra Skellefteåprojekt. Var och en får bedöma om det är ett schysst sätt att agera på och om det bygger ett förtroendefullt samarbetsklimat.

Det går inte att rycka ut en kortare tidsperiod på det här sättet. Infrastruktur är det dyraste vi kan ägna oss åt. Varje satsning kostar enorma summor och ytterst ska varje satsad krona gynna Västerbotten som helhet.

Tittar vi närmare på perioden 2010–2013, är utfallet till Skellefteås fördel. 39 procent till Skellefteå mot 32 i Umeå och 29 i övriga länet. Ser vi framåt beräknas fördelningen av namngivna objekt under 2014–2025 hamna på 18,3 procent för Skellefteå, 21 procent för Umeå, 35,5 för övriga länet och 25,2 procent som ännu inte är beslutade objekt.

C och FP verkar plädera för att vi skall fördela dessa resurser per innevånare. Om vi lekte med tanken att göra så skulle alla som är räknekunniga inse att detta innebär drastiska minskningar i Skellefteå och övriga länet till förmån för Umeå. Av Västerbottningarna bor idag cirka 45 procent i Umeå och 28 procent i Skellefteå.

Om vi alltid ska stirra oss blinda på att få mest till just vår kommun, då kommer vi få det riktigt besvärligt i kommande diskussioner. Vi politiker som företräder Västerbotten genom Region Västerbottens styrelse har ett uppdrag att se till hela länets bästa. Om vi ändå ska göra en jämförelse om vem som får mest, är Skellefteå ”vinnare” med 1034 kronor mer per invånare än Umeå för perioden 2010–2025.

Att nu försöka ta billiga politiska poänger genom att försöka väcka en ilska hos Skellefteåborna med falska påståenden och hävda att Skellefteå skulle vara ett offer för orättvis fördelning är inte bara osmakligt, det är även en lögn.

När vi 2009 fattade beslut om förestående tolvårsperiod, var det i full enighet. Jag törs uttala mig om att hela styrelsen då kände stolthet över att vara överens. Låt oss arbeta för att ha det förhållningssättet även i fortsättningen, för det är tillsammans som vi blir starka.

Se LPT lista sammanställning: http://regionvasterbotten.se/wp-content/uploads/2013/11/LTP-Lista-sammanställning.pdf

Erik Bergkvist (S), regionråd, Region Västerbotten

För mer information:
Erik Bergkvist (S), regionråd, Region Västerbotten, 070 618 68 55

Presskontakt:
Mariann Holmberg, kommunikatör, Region Västerbotten, 072 222 73 43

Skriv ut

15 november, 2013 |
Jörgen Boström
Jörgen Boström

Kommentarer