Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

I regional utveckling kan alla vara vinnare

Folkpartiet och Centern i Skellefteå försöker ta billiga poänger genom att förminska betydelsen av att samarbeta. Skellefteå klarar sig inte ensamma och Västerbotten behöver Skellefteå, för det är tillsammans som vi blir starka. Dessutom är det inte sant att Skellefteå skulle vara orättvist behandlade. Beräkningar visar att de istället är länets vinnare i Länstransportplanen.

Folkpartiet och Centern i Skellefteå försöker ta billiga poänger genom att förminska betydelsen av att samarbeta. Skellefteå klarar sig inte ensamma och Västerbotten behöver Skellefteå, för det är tillsammans som vi blir starka. Dessutom är det inte sant att Skellefteå skulle vara orättvist behandlade. Beräkningar visar att de istället är länets vinnare i Länstransportplanen.

Tillsammans vågar vi göra modiga satsningar. Det finns många exempel på satsningar för länets bästa där den kanske enskilt största är regionstyrelsens prioritering på 80 miljoner kronor för medfinansiering av Norrbotniabanan. Satsningen är en första del av Norrbotniabanan och en viktig investering för regionens tillväxt.

Om länets politiker inte samarbetar och vågar fatta beslut tillsammans, då kommer Västerbotten att stanna i utveckling och tillväxt.

Upprinnelsen till aktuell debatt är att 4 av 21 ledamöter vid Region Västerbottens styrelsemöte, var emot förslaget till länstransportplan för 2014–2025. Planen kommer efter regeringens fördelning av medel att fastställas av Region Västerbotten under våren 2014. Ledamöterna som gick emot beslutet ansåg att satsningar i Skellefteå borde tidigareläggas under kommande period.

Redan vid sammanträdet klargjordes att fokus inte ska ligga på kommunfördelning, då detta är en plan för hela länet. Satsningar på infrastruktur ska gynna helheten.

Tittar vi på planen vars helhet för 2010-2021 togs 2009 och som nu utökas till 2025 ser vi att mer pengar per innevånare satsas i Skellefteå än i till exempel Umeå. Sant är dock att inga större satsningar i Skellefteå ligger de närmaste åren. Tittar vi emellertid på den nuvarande 4-årsperioden 2010-14 är Skellefteå väl representerat. Därför blir det fel att göra som C och FP i Skellefteå, när de rycker ut enskilda perioder och hävdar en skev fördelning. Man måste se till hela planeringsperioden och kunna fatta långsiktiga och uthålliga beslut. De satt nöjda 2009 när Skellefteåprojekt kom tidigt och nu när de projekten är byggda vill de tidigarelägga andra Skellefteåprojekt. Var och en får bedöma om det är ett schysst sätt att agera på och om det bygger ett förtroendefullt samarbetsklimat.

Det går inte att rycka ut en kortare tidsperiod på det här sättet. Infrastruktur är det dyraste vi kan ägna oss åt. Varje satsning kostar enorma summor och ytterst ska varje satsad krona gynna Västerbotten som helhet.

Tittar vi närmare på perioden 2010–2013, är utfallet till Skellefteås fördel. 39 procent till Skellefteå mot 32 i Umeå och 29 i övriga länet. Ser vi framåt beräknas fördelningen av namngivna objekt under 2014–2025 hamna på 18,3 procent för Skellefteå, 21 procent för Umeå, 35,5 för övriga länet och 25,2 procent som ännu inte är beslutade objekt.

C och FP verkar plädera för att vi skall fördela dessa resurser per innevånare. Om vi lekte med tanken att göra så skulle alla som är räknekunniga inse att detta innebär drastiska minskningar i Skellefteå och övriga länet till förmån för Umeå. Av Västerbottningarna bor idag cirka 45 procent i Umeå och 28 procent i Skellefteå.

Om vi alltid ska stirra oss blinda på att få mest till just vår kommun, då kommer vi få det riktigt besvärligt i kommande diskussioner. Vi politiker som företräder Västerbotten genom Region Västerbottens styrelse har ett uppdrag att se till hela länets bästa. Om vi ändå ska göra en jämförelse om vem som får mest, är Skellefteå ”vinnare” med 1034 kronor mer per invånare än Umeå för perioden 2010–2025.

Att nu försöka ta billiga politiska poänger genom att försöka väcka en ilska hos Skellefteåborna med falska påståenden och hävda att Skellefteå skulle vara ett offer för orättvis fördelning är inte bara osmakligt, det är även en lögn.

När vi 2009 fattade beslut om förestående tolvårsperiod, var det i full enighet. Jag törs uttala mig om att hela styrelsen då kände stolthet över att vara överens. Låt oss arbeta för att ha det förhållningssättet även i fortsättningen, för det är tillsammans som vi blir starka.

Se LPT lista sammanställning: http://regionvasterbotten.se/wp-content/uploads/2013/11/LTP-Lista-sammanställning.pdf

Erik Bergkvist (S), regionråd, Region Västerbotten

För mer information:
Erik Bergkvist (S), regionråd, Region Västerbotten, 070 618 68 55

Presskontakt:
Mariann Holmberg, kommunikatör, Region Västerbotten, 072 222 73 43

Skriv ut

15 november, 2013 |
Jörgen Boström
Jörgen Boström

Kommentarer

 • Mats G

  Vad ska man säga. Om man jämför Skellefteå med Umeå ser man att Skellefteå är nästan dubbelt så stort, Större yta behöver mer vägar – ger större behov av vägar. Mer vägar kostar mer.
  Dessutom vågar jag påstå att Skellefteå har mer råvarubaserad industri än Umeå, samt större yta som ger mer skogsproduktion och mer behov av transporter per kapita.
  Åker man runt Umeå ser man helt fantastiska vägar, fina pålade ringleder, otroligt fina gång och cykelvägar, fina järvägsstationer som tyvärr någon stjärna gjorde enkelspårig. Det sk. Umeå projektet kostar nästan 2 miljader kronor, – Och man har verkligen lyckkats att lyfta trafikmiljön, . Men det till priset att många andra projekt i AC blir skjutna på framtiden !
  Och herr Bergkvist tycker att Skellefteborna ska vara nöjda när man får någon procent mer än umeborna under kommande år- vilket det borde vara då Skellefteå är större och har mer timmerbilskilometrar än Umeå ! Och Vindelvägen kallar man pendelstråk och den vägen gagnar nästan inte alla Ume 🙂
  Samt att Umeå just prioterat åt sig nästan 2 miljarder, samt att man har Järnväg så man faktiskt kan åka tåg.
  Ja man väljer ju själv var man bor. Och man väljer själv om man är solidarisk eller ser till sitt eget intresse.
  Som jag ser det är region Västerbotten eller vem som fördelar pengarna en osolidariskt särintresse för Umeå, vägar i och till Umeå.
  Och det är ju bra, men konsekvensen blir ju naturligtvis att ingen annan vill vara med i region Västerbotten.
  Och jag förstår inte hur och varför herr Berkvist försöker dribbla med procent hit o dit. Region Västerbotten satsar på Umeå.(punkt)
  Mats G

  • Hej Mats G
   Jag anar att du syftar på debattinlägget i Norran av Daniel Öhgren (C) och Håkan Lindh (FP) som visar vad DE tycker.
   Deras inlägg kommer bemötas med replik i Norran någon dag i kommande vecka. Tidningen hänvisar till utrymmesskäl och därför blir det en viss fördröjning.

   Bara lite redovisning av fakta.
   De beräkningar som Erik Bergkvist hänvisar till bygger på material framtaget av Region Västerbottens strateger. Sammanställningen om vad som är planerat och genomfört är ett omfattade material och går tyvärr inte att i sin helhet redogöra för i ett debattsvar som är begränsat till 1900 tecken. Debattskribenterna och även Norrans ledarskribent skulle mycket väl kunna ta del av precis samma material.
   I Region Västerbottens styrelse ingår politiker från samtliga kommuner och partier. Alla kommuner och alla partier har också varit delaktiga i framtagandet av planen och inkommit med remissvar.
   21 ledamöter röstade för att skicka planen vidare till regeringen och 4 röstade emot.

   Hälsningar
   Thomas Hartman
   Kommunikationschef

   • Mats G

    Thomas,

    Jag är inte politsikt aktiv. Jobbar heltid och har familj. Däremot är jag intresserad av industri och ekonomi. Vill även veta vart mina skattepengar tar vägen . Kör 4000 mil bil / år.

    Och du har helt rätt. Det är svårt att hinna med att ta del av Region västerbottens dokumet på fritiden.

    Du som uppenbarligen jobbar med detta kan väl hjälpa mig och alla andra länsbor om hur fördelningen av skattepengarna går / gått till. (Jag förnekar inte att det är en demokratisk eller pseudodemokratisk process som ligger bakom fördelningen. )

    Av umeåprojektets 1,89 Miljader, 2009-2017.
    http://www.trafikverket.se/Privat/Projekt/Vasterbotten/Umeaprojektet/
    1. Hur stor del betalar Umeå kommun ?
    2. Hur stor beräknas den verkliga prislappen bli ?
    3. Hur mycket sattsas under motsvarande tid i alla andra kommuner i AC. Vägar, broar, bullerpklank, gång o cykelvägar etc?
    4. Regions västerbottens strateger. Jobbar de med sekundärdata från trafikverket, eller tar de fram egen data ?
    5. Kör de själva några mil för att ”okulärbesiktiga ”vägar ?
    6. Har Region Västerbotten något med Ryanair att göra ?

    • Hej Mats G

     Här kommer svar på dina frågor.

     1: Det jag tror att du menar med Umeåprojektet handlar om arbetet med förbifartsleden. Det är en uppgörelse mellan Umeå kommun och Trafikverket. Trafikverkets del i det arbetet rör nationella prioriteringar och är ingenting som berör Region Västerbotten. Vill du veta om Umeå kommuns del ber jag dig att kontakta dem direkt.

     2: Samma svar som ovan

     3: I den regionala planen ingår för de kommande tolv åren 911 miljoner kronor. Av dessa visar det sig att när det gäller namngivna objekt får Umeå och Skellefteå samt övriga delar av länet ungefär lika stor andel av investeringsmedlen som andelen kommuninvånare, där Skellefteå är vinnare med drygt 1000 kronor mer per kommuninvånare än Umeå respektive övriga länet. Prioriteringarna är dock gjorda utifrån ett perspektiv att vara till gagn för Västerbotten som helhet. Ingen har påtalat någon orättvisa i att Skellefteå får större del.

     4: Trafikverket har en stor roll i att förse Region Västerbotten med data, särskilt när det gäller trafikstatistik eller kostnads- och intäktsbedömningar samt samhällsekonomiska kalkyler. men även Trafikanalys och andra källor är viktiga.

     5: Medarbetarna på region Västerbotten kör eller åker många mil under ett år på länets vägar och järnvägar.

     6: Vi kan bara gratulera Skellefteå Airport och Skellefteå kommun som i framgångsrika förhandlingar fått en reguljär operatör att flyga mellan Skellefteå och London. Det är en framgångsfaktor för såväl Västerbotten som Norrbotten att britter lättare kan ta del av Västerbotten och vi får en anslutning som tar oss direkt till en av Europas huvudstäder.

     Med Vänliga Hälsningar

     Thomas Hartman
     kommunikationschef, Region Västerbotten.