Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

Knyt ihop Botniabanan med Europa

Region Västerbotten uttalar med skrivelse till Näringsdepartementet om regeringens avsikt att stödja införande av ERTMS på sträckan mellan Stockholm och Neapel.
– Sträckningen för ERTMS borde även omfatta Stambanan och Ostkustbanan för att knyta ihop Botniabanan med Stockholm och Neapel, säger Erik Bergkvist (S), regionråd, Region Västerbotten.

Region Västerbotten uttalar med skrivelse till Näringsdepartementet om regeringens avsikt att stödja införande av det digitala signalsystemet ERTMS på sträckan mellan Stockholm och Neapel.
– Sträckningen för ERTMS borde även omfatta Stambanan och Ostkustbanan för att knyta ihop Botniabanan med Stockholm och Neapel, säger Erik Bergkvist (S), regionråd, Region Västerbotten.

Läs skrivelse: http://regionvasterbotten.se/wp-content/uploads/2013/10/Skr-2013-09-26-Ndep-och-TV-rev-av-transportkorridor-3-u-bilaga.pdf

Koppla samman med europeisk linje
Lok för godstransporter är ännu inte utrustade med teknik för att köra på banor med det digitala systemet och därför är alla godståg fortfarande hänvisade till Stambanan.
– För att Botniabanan ska nyttjas till sin fulla kapacitet är det absolut avgörande att sträckan med digitalt signalsystem ERTMS kopplas samman med den planerade europeiska linjen, säger Erik Bergkvist.

ERTMS på sträckan mellan Stockholm och Neapel är ett incitament för tågoperatörer att förse lok med teknik för att köra på järnväg med det digitala signalsystemet.

Logistiskt nav för omlastning
Skrivelsen framhåller vikten av transportkorridorer och möjligheten att koppla ihop Botniabanan med den europeiska linjen.
– Umeå är ett logistiskt nav med omlastningsmöjligheter västerut till norska hamnar, norrut och österut på färjan över Kvarken, säger Erik Bergkvist.

Fakta digitals signalsystem ERTMS
ERTMS är ett för EU gemensamt digitalt signalsystem för järnväg. Beslutet om att införa ERTMS som EU-standard fattades 1990 och 2030 ska hela det svenska järnvägsnätet vara försett med det digitala systemet.
Botniabanan blev den första järnvägssträckan i Sverige med ERTMS-systemet vilket har orsakat stora problem med stopp och förseningar.
Erik Bergkvist uttalade för något år sedan att ERTMS var ett experiment och att banan borde kompletteras med det kabelbaserade system som är svensk standard.
Med anledning av att endast ERTMS-systemet används på Botniabanan går ingen godstransport längs järnvägssträckan.

För mer information:
Erik Bergkvist (S), regionråd, Region Västerbotten, 070 618 68 55
Mårten Edberg, strateg Infrastruktur, Region Västerbotten, marten.edberg@regionvasterbotten.se, 070 216 86 25

Presskontakt:
Mariann Holmberg, kommunikatör, Region Västerbotten, mariann.holmberg@regionvasterbotten.se, 072 222 73 43

Skriv ut

14 oktober, 2013 |
Jörgen Boström
Jörgen Boström

Kommentarer