Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

2013-11-28 Inbjudan till Samråd inför upphandling (SIU) Umeå lokaltrafik

Välkommen till samråd om kollektivtrafiken i Umeå inför upphandlingen.

Lag om Kollektivtrafik (2010:1065), säger bl a att Kollektivtrafikmyndigheten, ska samråda med ett brett perspektiv inför upphandling av trafik.

Kollektivtrafikmyndigheten i Västerbottens län har sedan 2012 arbetat för att lagens intentioner ska följas och fortlöpande införs de rutiner och åtgärder som ska gälla vid upphandling av trafik. Länstrafiken i Västerbotten AB har uppdraget och ansvaret för genomförande av upphandlingar efter beslut eller bekräftelse från Kollektivtrafikmyndigheten.

I samband med att en upphandling kan bli aktuell ska en förhandsannonsering göras. Länstrafiken i Västerbotten AB förhandsannonserade aktuell upphandling i VismaTensign och annonsen publicerads den 4 juli 2013. Trafiken omfattar idag 2 970 802 km/år och dryga 50-talet fordon. Nytt trafikavtal ska tecknas från och med 2016-06-12.

Kollektivtrafikmyndigheten tillsammans med Länstrafiken och Umeå kommun inbjuder nu till SIU avseende denna trafik.

Samrådet hålls på Umeå Folkets Hus den 28 november med start kl. 10.00. Kaffe serveras från kl. 09.30. Vi beräknar vara klara senast kl. 14.30.

Intresse av att delta i detta SIU meddelas till Länstrafiken i Västerbotten via mailadress: brev@lanstrafikeniac.se senast måndag den 4 november. Uppge hur många som kommer från din organisation och en aktuell mailadress där vi kan nå er med information. Vi kommer inför SIU att göra ett utskick som innehåller information om aktuell trafik och de frågor som vi har för avsikt att ta upp under dagen.

Detaljerad dagordning skickas ut ca en vecka före samrådet till samtliga som anmält deltagande och uppgivit mailadress.

KOLLEKTIVTRAFIKMYNDIGHETEN I VÄSTERBOTTENS LÄN
Heidi Thörnberg
Myndighetschef

Skriv ut

26 september, 2013 |
Jörgen Boström
Jörgen Boström

Bilagor

  • Har ni frågor går det bra att kontakta undertecknad, Heidi Thörnberg 070-5165735, heidi.thornberg@regionvasterbotten.se eller Länstrafiken, Harriet Söder 0950-23924, harriet.soder@lanstrafikeniac.se

Kommentarer