Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

2016-09-21 Kollektivtrafikens dag 2016 i Skellefteå

Vi hoppas att intresseorganisationer, medborgarorganisationer, kollektivtrafikföretag, tjänstemän, politiker, myndigheter och invånare ska sluta upp under denna dag med mycket diskussion och dialog.

Här nedan är filmer från dagen.

Den regionala kollektivtrafikmyndigheten, Region Västerbotten, bjuder in till Kollektivtrafikens dag. I år hålls denna dag i Skellefteå. Vi utgår från målen i det pinfärska Trafikförsörjningsprogrammet 2016–2019. Kollektivtrafikens andel av det motoriserade resandet ska öka kraftigt för klimatets skull. Kollektivtrafiken ska förbättra den geografiska tillgängligheten. För att klara detta, och mycket annat, har vi stora uppgifter framför oss! Vi hoppas att intresseorganisationer, medborgarorganisationer, kollektivtrafikföretag, tjänstemän, politiker, myndigheter och invånare ska sluta upp under denna dag med mycket diskussion och dialog.

Tid Onsdag den 21 september 2016, ca kl 9.00-15.00

Plats Skellefteå

Anmälan Görs här senast 8 september 2016!

Information Bianca Byring, Kollektivtrafikstrateg, Kollektivtrafikmyndigheten i Västerbottens län, Region Västerbotten, bianca.byring@regionvasterbotten.se, 070-516 57 56

På programmet!

8.45–9.15 Fika Region Västerbotten finns tillgänglig för frågor och diskussion

9.15–9.25 Inledning Erik Bergkvist (S), regionråd, Region Västerbotten

9.25–9.45 Lägesrapport regionala trafikförsörjningsprogrammet 2016-2019 Bianca Byring, kollektivtrafikstrateg, Kollektivtrafikmyndigheten, Region Västerbotten

9.45–10.00 Kollektivtrafiken i Skellefteå, nuläge och framtid Andreas Olofsson, VD, Skelleftebuss

10.00–11.15 Diskussioner gruppvis

11.15–12.00 Resultat från grupperna

12.00–12.45 Lunch

12.45–13.20 Norrtågs långsiktiga strategi Maria Höglander, VD, Norrtåg

13.20–14.05 Kollektivtrafikens finansiering Erik Ronnle, doktorand, Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik K2

14.05–14.30 Gemensam Att göra-lista 2016-2017 För att genomföra det regionala kollektivtrafikprogrammet och uppnå målen till 2020

14.30–14.45 Reflektioner på dagen Erik Ronnle, doktorand, Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik K2

14.45–15.00 Sammanfattning Heidi Thörnberg, myndighetschef, Kollektivtrafikmyndigheten, Region Västerbotten

15.00–16.00 Avslutning med fika

Region Västerbotten, Länstrafiken, Norrtåg och Skellefteå kommun stannar kvar och diskuterar gärna med dig!

Skriv ut

16 juni, 2016 |
Jörgen Boström
Jörgen Boström

Bilagor

Kommentarer