Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

Avgiftsfri busstrafik för ungdomar i sommar

Den 30 maj tog Arbetsutskottet i Region Västerbotten beslut om att införa avgiftsfri kollektivtrafik för ungdomar i Västerbotten under sommaren 2018. Ungdomarna får ett erbjudande om Sommarlovsbiljetten som gäller från den 18 juni till den 19 augusti 2018.

Regeringen har öppnat upp möjligheten för regionala kollektivtrafikmyndigheter att söka bidrag för att främja fri kollektivtrafik för ungdomar under sommarlovet. Det är upp till varje region att avgöra tid och omfattning samt vad som ska innefatta avgiftsfri kollektivtrafik.

De ungdomar som omfattas av avgiftsfri kollektivtrafik i Västerbotten är skolungdomar i länet som vårtermin 2018 lämnar antingen årskurserna 6–9 i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan (inkl årskurs 10) eller sameskolan alternativt år 1 och 2 i gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan. Erbjudandet gäller även resterande ungdomar folkbokförda i Västerbotten födda år 2000 till och med 2005. Sommarlovsbiljetten gäller under sommaren 2018, 18 juni-19 augusti.

Sommarlovsbiljetten kommer att gälla på bussarna i Umeå stad, Skellefteå stad och övrig linjelagd trafik i länet – samt ringbilar. Norrtåg eller SJ:s tåg i länet kommer inte att omfattas i Sommarlovs-biljetten.

Avgiftsfria resor under sommarlovet gäller även ungdomar i kategorin som regeringen bestämt som av olika anledningar har färdtjänsttillstånd på grund av att de inte kan resa i kollektivtrafiken. Det gäller inte riksfärdtjänst, i övrigt gäller respektive kommuns regler för nyttjande av färdtjänst.

Länstrafiken Västerbotten har uppdraget att genomföra beslutet och kommer att använda apparna Ultra vill mer eller tabussen.nu för biljetter. Sommarlovsbiljetten blir ett betalmedel i appen där ungdomarna avgiftsfritt kan ”köpa” resor. Alternativ för den som saknar en smartphone kommer att finnas.

Om ungdomar inom målgruppen flyttar in i länet under sommaren eller av någon annan anledning inte nåtts av erbjudandet ska man kontakta Länstrafikens Kundservice. Mer information kommer att finnas på www.tabussen.nu.

För mer information

Heidi Thörnberg, Kollektivtrafikchef Region Västerbotten

​070-516 57 35, heidi.thornberg@regionvasterbotten.se

Harriet Söder, VD Länstrafiken i Västerbotten AB

​0950-23924, 070-652 39 24, harriet.soder@lanstrafikeniac.se

Presskontakt

Olivia Collin, kommunikatör Region Västerbotten

073-514 50 66, olivia.collin@regionvasterbotten.se

Skriv ut

30 maj, 2018 | Olivia Collin

Kommentarer