Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

Fler åker kollektivt

Resandet i Västerbottens kollektivtrafik har ökat enligt den nationella undersökningen Kollektivtrafikbarometern som årligen analyserar resandet i kollektivtrafiken.

Resandet i Västerbottens kollektivtrafik har ökat enligt den nationella undersökningen Kollektivtrafikbarometern som årligen analyserar resandet i kollektivtrafiken.

Marknadsandelen i kollektivtrafiken för Västerbottens län har ökat från 11 procent 2011 till 14 procent 2015 och ligger på en femteplats i landet efter de stora länen/regionerna.

– Ökningen av resandet beror bland annat på en stabilitet i trafiken som lockar kunder, säger Heidi Thörnberg vid kollektivtrafikmyndigheten vid Region Västerbotten. Att stadstrafiken i Umeå ökar har också stor betydelse.

I Kollektivtrafikbarometern efterfrågas förutom resvanor även kundnöjdhet samt ”kom fram i tid”.

På frågan ”kom fram i tid” visar sig Västerbotten ligga i topp tillsammans med Värmland med 94 procents kundnöjdhet. Snittet för samtliga regelbundna resenärer på samma fråga ligger på 85 procent.

Analysen av resultatet i Kollektivtrafikbarometern är att resenärer i norra Sverige ger kollektivtrafiken något bättre kvalitetsomdömen än övriga landet. Nöjdhet med senaste resan ligger i Västerbotten på 83 procent, en hög nivå jämfört med 81 procent avseende hela riket. Det har visat sig att kan kopplas till utbudet av trafik och linje-/tursträckning.

En analys av nöjdheten fördelat på tätorter i landet visar att Umeå ligger på tio i topp med 85 procents kundnöjdhet.

Kollektivtrafikbarometern genomförs löpande under hela året. Ett representativt urval av svenska folket mellan 15-75 år intervjuas per telefon, både med de som reser frekvent med kollektivtrafiken och allmänheten.

Hela undersökningen finns att läsa här.

För mer information:

Heidi Thörnberg

Kollektivtrafikmyndigheten vid Region Västerbotten

0705165735, heidi.thornberg@regionvasterbotten.se

Skriv ut

9 februari, 2016 |
Micaela Löwenhöök
Micaela Löwenhöök

Kommentarer