Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

Höga ambitioner i nytt regionalt trafikförsörjningsprogram

Idag beslutade Region Västerbottens förbundsfullmäktige om en strategisk plan för den regionala kollektivtrafiken, ett så kallat regionalt trafikförsörjningsprogram. Planen innehåller ett ambitiöst mål för kollektivtrafiken där dagens marknadsandelar för motoriserat resande ska öka från 14 till 18 procent – en målsättning som kräver nya krafttag och satsningar.

Idag beslutade Region Västerbottens förbundsfullmäktige om en strategisk plan för den regionala kollektivtrafiken, ett så kallat regionalt trafikförsörjningsprogram. Planen innehåller ett ambitiöst mål för kollektivtrafiken där dagens marknadsandelar för motoriserat resande ska öka från 14 till 18 procent – en målsättning som kräver nya krafttag och satsningar.

Idag godkändes kollektivtrafikmyndighetens trafikförsörjningsprogram då förslaget lades fram under Region Västebottens Förbundsfullmäktige i Skellefteå. Förslaget innehåller en strategisk plan för den regionala kollektivtrafiken och är en mycket viktig pusselbit i både den regionala utvecklingsplanen och länstransportplanen – inte minst vad det gäller klimatpåverkan, tillgänglighet och tillväxt.

– Kollektivtrafiken är viktig för att hela länet ska leva och utvecklas, och spelar samtidigt en central roll i arbetet med att nå de högt ställda klimatmålen. I och med det nya trafikförsörjningsprogrammet tar vi ytterligare krafttag om de utmaningar som Västerbotten står inför – vilket är avgörande för framtiden, säger Peter Olofsson (S), ordförande kollektivtrafikutskottet i Västerbotten.

Trafikförsörjningsprogrammet bär med sig ett ambitiöst mål, nämligen att kollektivtrafikens marknadsandelar inom det motoriserade resandet ska öka från dagens 14 procent till 18 procent under de närmsta fyra åren – långsiktigt är ambitionen att nå hela 24 procent.
Förbättrade linjesträckningar och fler antal avgångar är nyckelfaktorer för att få fler att åka kollektivt – något som det nya trafikförsörjningsprogrammet valt att lägga fokus på.

– Kollektivtrafiken ska vara ett av de alternativ som ger bilisterna anledning att lämna bilen hemma. Ska vi klara kraven och målsättningen måste många bilresor bytas ut mot bättre alternativ. För att det ska ske behövs bredare linjenät och fler avgångar för resenärerna att välja mellan. Det görs redan många satsningar runt om i länet för att förbättra kollektivtrafiken, nu ska vi ta ytterligare kliv framåtfortsätter Peter Olofsson (S).

För mer information
Peter Olofsson (S) | peter.olofsson@vll.se | 070-250 05 41

Presskontakt
Emil Hägglund, kommunikatör | emil.hagglund@regionvasterbotten.se | 076-141 05 05

Skriv ut

23 mars, 2016 |
Emil Hägglund
Emil Hägglund

Kommentarer