Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

Kollektivtrafikens dag – en del av det hållbara Västerbotten

Som en del av SEE-veckan arrangerar Kollektivtrafikmyndigheten vid Region Västerbotten Kollektivtrafikens dag den 21 september i Skellefteå, med rekordmånga anmälda deltagare.

Som en del av SEE-veckan arrangerar Kollektivtrafikmyndigheten vid Region Västerbotten Kollektivtrafikens dag den 21 september i Skellefteå, med rekordmånga anmälda deltagare.

-Kollektivtrafiken har stor betydelse för klimatarbetet och för Västerbottens och norra Sveriges utveckling, säger Erik Bergkvist(S), regionråd vid Region Västerbotten. Resandet med kollektivtrafik ökar i länet, och nu behöver vi få den positiva trenden att fortsätta.

Sedan det nya trafikförsörjningsprogrammet antogs våren 2016 finns tydliga mål och en plan för hur regionen ska nå dit. Kollektivtrafikens dag ska bidra till transparens, klokare beslut och en kraftsamling för att nå trafikförsörjningsprogrammets mål.

-Det sker mycket inom kollektivtrafiken i Västerbotten och grannlänen, och nationellt finns nu ett stort intresse för det så kallade fördubblingsmålet, att kollektivtrafikresandet ska fördubblas till 2030, säger Heidi Thörnberg, chef för Kollektivtrafikmyndigheten vid Region Västerbotten. I Västerbotten är ett mål att kollektivtrafiken ska ha 18 procent marknadsandel av motoriserat resande år 2020.

Under dagen i Skellefteå samlas intresse- och medborgarorganisationer, kollektivtrafikföretag, tjänstemän, politiker och myndigheter för att lyssna till och diskutera frågor om bland annat det regionala trafikförsörjningsprogrammet, Norrtågs framtid och kollektivtrafikens finansiering. Det är över 70 anmälda deltagare vilket är rekord för kollektivtrafikmyndighetens dialogmöten.

Enligt den nationella undersökningen Kollektivtrafikbarometern ökar resandet med Västerbottens kollektivtrafik.Marknadsandelen i kollektivtrafiken för Västerbottens län har ökat från 11 procent 2011 till 14 procent 2015 och ligger på en femteplats i landet efter de stora länen/regionerna.

Vad: Kollektivtrafikens dag

Tid: 21 september, kl.08.45-15.00

Plats: Skellefteå stadshotell

Program: bifogas

För mer information:

Bianca Byring

Kollektivtrafikstrateg

070-516 57 56, bianca.byring@regionvasterbotten.se

Presskontakt:

Micaela Löwenhöök

Kommunikatör opinionsbildning

070-316 37 01, micaela.lowenhook@regionvasterbotten.se

Skriv ut

19 september, 2016 |
Micaela Löwenhöök
Micaela Löwenhöök

Kommentarer