Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Buss, kollektivtrafik, rullstol
Lyssna

Kollektivtrafikens dag Västerbotten

27 september 2017, klockan 9-15, Hotell Lappland Lycksele
Målgrupp: Kollektivtrafikföretag, politiker, myndigheter, medborgarorganisationer, intresseorganisationer, m f

Ur innehållet:
Gerhard Wennerström, VD, Samtrafiken
Kollektivtrafik = Persontransporter med delade resurser. Länge leve kollektivtrafiken!

Hanna Lindgren, VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut från Regeringsuppdraget Effektiva och innovativa lösningar för kollektivtrafiken på landsbygd Mobilitet och kollektivtrafik på landsbygden – aktuellt och exempel

Stina Johansson, projektledare, förstudien Hållbara arbets- och tjänsteresor, Region Västerbotten
Hållbart resande lönar sig!

Helena Björn, Länstrafiken i Västerbottens län
Tillgänglighetsarbetet år 2017, resultat så här långt

Tid Onsdag den 27 september 2017, cirka klockan 9.00-15.00
Plats Hotell Lappland, Lycksele

Anmälan Kan du göra redan nu genom att trycka här!
Begränsat antal platser.

Kontakt Bianca Byring, Kollektivtrafikstrateg, Kollektivtrafikmyndigheten i Västerbottens län, Region Västerbotten,
bianca.byring@regionvasterbotten.se, 070-516 57 56

Skriv ut

17 augusti, 2017 |
Jörgen Boström
Jörgen Boström

Bilagor

Kommentarer