Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

Många vill vara med och förbättra kollektivtrafiken i länet

Ett nytt regionalt trafikförsörjningsprogram för 2016-2019 ska tas fram för Västerbotten.

Ett nytt regionalt trafikförsörjningsprogram för 2016-2019 ska tas fram för Västerbotten. Ett tidigit samråd har hållits vid Vindelns folkhögskola med resenärsgrupper, kollektivföretag, fackförbund och besöksnäringen av kollektivtrafikmyndigheten vid Region Västerbotten.

Kollektivtrafikmyndigheten har i uppdrag att upprätta ett regionalt trafikförsörjningsprogram som enligt lag ska uppdateras med jämna mellanrum. Dokumentet som ska vara strategiskt underlag för planering a den regionala trafiken upprättas i samråd med olika organisationer. Och det var många som hade hörsammat inbjudan till samråd om programmet som ska antas under våren 2016.

 Hur kan kollektivtrafiken göras bättre utifrån din intressegrupp? 

kamalsuieleman_biancabyring

Kamal Suleimani, ombudsman, Synskadades Riksförbund i samtal med Bianca Byring, kollektivtrafiksstrateg vid Region Västerbotten.

Kamal Suleimani, ombudsman, Synskadades Riksförbund:

–  Ledsagning mellan bussar. När man behöver byta från en buss till en annan buss och mellan buss och tåg. Ledsagningen är viktig för att resan ska fungera.

– Hållplatsutrop på bussarna är en annan viktig fråga för oss.

– Tillgängligheten på tåget med bra information , bra och kännbara knappar på sätena och särskilt på toaletten, för att kunna kalla på uppmärksamhet.

– Informationen från Kollektivtrafiken till medborgarna ska vara läsbar och tillgänglig för synskadade också.

– Tysta fördon billar,bussar ska utrustas med något ljud. De är livsfarliga för gruppen med synnedsättningar.

Karin Fällman,till vänster, verksamhetsledare för Gold of Lapland och Erja Back, projektledare för VisitUmeå brinner för att besöksnäringen i länet ska få bättre kollektivtrafik. Foto: Ingela Hjulfors Berg

Karin Fällman,till vänster, verksamhetsledare för Gold of Lapland och Erja Back, projektledare för VisitUmeå brinner för att besöksnäringen i länet ska få bättre kollektivtrafik. Foto: Ingela Hjulfors Berg

Karin Fällman, verksamhetsledare, Gold of Lapland:

– Möjlighet till ”överbryggande”-resor – alltså att kunna boka oavsett geografiska gränser eller trafikslag. Informationen på t ex Resrobot.se bör vara minst på engelska

– Att besöksnäringen blir en tydlig målgrupp i planeringen av kollektivtrafiken.

– Att tidtabeller synkroniseras med t ex tåg och buss.

– Bättre destinationsskyltning på bussarna.

– Sedan finns det outnyttjade potentialer: Cykel ombord – en växande trend! Det ska vara enkelt att boka och Turistbiljetter liknande Stockholmskortet.
– Det behövs en samrådsgrupp för trafik/logistikfrågor tillsammans med turismen i Västerbottens län som kan förbättra vår infrastruktur. Jag tycker att det saknas en plattform för detta.

Erja Back, projektledare, VisitUmeå

– Det är lätt att komma till Umeå men svårt att ta sig utanför staden dit Ultrabussarna inte når. En samordning i syfte att få  besökarna att stanna i Umeå och besöka turistmål utanför med offentliga kommunikationer skulle vara av stor vikt för hotellen och andra turistföretag i Umeå.

– Besöksnäringens behov är inte helt samma som pendlings- och skolresor. Dels har vi stort behov att på sommartid kunna nå besöksmål som Holmö, Norrbyskär, vandrings- och kanotleder, Älgens Hus, Baggböle Herrgård, Umeå Energicentrum, Kvarnområdet i Vindeln, Ratan etc.

– Vi skulle behöva ha bussturer som går till besöksmålen. Kanske en turisttur som kör turen flera gånger om dagen. Alternativt att det finns en ringbil men det ska vara mycket mer enkelt än idag. Vi kan inte paketera Umeåregionen och förlita oss på ringbilen. Det är inte bara de utländska och de långresta som är i behov av sådana turer utan även invånare som inte har bilar skulle kunna ha nytta av en sådan tur.

– Möjligheten att ta med cykeln på bussen och cykla tex. runt Tavelsjön. Det är vanligt på kontinenten att man åker tåg med cykel, cyklar och åker tåg tillbaka.

Synpunkter från fackförbunden var att de vill se bättre biljettsamordning mellan tåg och buss, att kontanthanteringen tas bort, personalövertagande vid upphandling, samlade upphandlingar för volym, bättre schemaläggning, beakta bemanning vid upphandling och trafikplanering för effekt och bra scheman och yrkesattraktivitet.

Kollektivtrafikföretagen vill ha funktionsgarantier, alternativa anbud, bättre upphandlare och mer samordning, enkel betalning och information och ökad samordning över administrationsgränser och över restyper.

 

Skriv ut
28 maj, 2015 |
Jörgen Boström
Jörgen Boström

Kommentarer