Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt

Foto: Johan Gunseus

Lyssna

Resenärer nöjda med Västerbottens kollektivtrafik

Hela 86 procent av Västerbottens resenärer i kollektivtrafiken är nöjda med den senaste resan. Sedan 2010 är ökningen tre procentandelar (från 83 procent). Bara resenärer i Norrbotten är mer nöjda. Det visar 2014 års Kollektivtrafikbarometer.
– Nöjdheten är en indikation på att vi har hög kvalitet och eftersom vi ständigt jobbar med förbättringar har vi ambitionen att nå ännu högre, säger Heidi Thörnberg, chef för Kollektivtrafikmyndigheten, Region Västerbotten.

Hela 86 procent av Västerbottens resenärer i kollektivtrafiken är nöjda med den senaste resan. Sedan 2010 är ökningen tre procentandelar (från 83 procent). Bara resenärer i Norrbotten är mer nöjda. Det visar 2014 års Kollektivtrafikbarometer.

– Nöjdheten är en indikation på att vi har hög kvalitet och eftersom vi ständigt jobbar med förbättringar har vi ambitionen att nå ännu högre, säger Heidi Thörnberg, chef för Kollektivtrafikmyndigheten, Region Västerbotten.

Även vid fråga om man är nöjd med sitt trafikbolag är Västerbottningarna mer nöjda än de flesta andra län, 69 procent, jämfört med riket, 62 procent.

– För resenären är det viktigast att komma fram och att det är en angenäm resa. Det är inte säkert att man bryr sig om att det är Länstrafiken AB som sköter trafiken i Västerbotten, säger Heidi Thörnberg.

Heidi Thörnberg tycker att jämförande statistik är en bra hjälp i arbetet med att utveckla trafiken för att både lära och sporras av varandra. Men analyserna visar inte hela bilden, exempelvis ingår inte Skellefteås stadstrafik för 2013 års statistik, eftersom den inte ingick i Kollektivtrafikmyndighetens uppdrag.

– Det går inte heller göra jämförelser mellan Västerbotten och storstadslänen. I norra Sverige är avstånden mellan orterna längre och det är färre människor, säger Heidi Thörnberg.

För miljöns och trafiksäkerhets skull behöver dock andelen som reser kollektivt öka och 2020 är Västerbottens mål att 19 procent av allt motoriserat resande ska ske kollektivt. 2014 hade det kollektiva resandet ökat från 12 till 13 procent på ett år, så kombinationen med stor nöjdhet gör Heidi Thörnberg optimistisk.

Kollektivtrafikbarometern ges ut varje år och med analyser och jämförelser mellan Sveriges län.
http://www.mynewsdesk.com/se/svensk_kollektivtrafik/documents/aarsrapport-kollektivtrafikbarometern-2014-med-analyser-och-sammanfattningar-42879

SKL använder Kollektivtrafikbarometerns statistik i rapporten Öppna jämförelser för kollektivtrafiken som är en fördjupad analys kopplad till Kollektivtrafikmyndigheternas uppdrag.
​http://skl.se/tjanster/merfranskl/oppnajamforelser/kollektivtrafik.1131.html

Kollektivtrafikmyndigheten i Västerbotten som är en del av Region Västerbotten hanterar strategiska frågor för länets kollektivtrafik och ger i uppdrag till Länstrafiken AB att utföra den trafik som politiken beslutar.

För mer information
​Heidi Thörnberg, chef, Kollektivtrafikmyndigheten, Region Västerbotten, 070 516 57 35
​Harriet Söder, vd, Länstrafiken AB, 0950 239 24

Presskontakt
​Mariann Holmberg, kommunikatör, Region Västerbotten, 072 222 73 43

Skriv ut

23 februari, 2015 |
Jörgen Boström
Jörgen Boström

Kommentarer