Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

Revidering av Regionalt trafikförsörjningsprogram för Västerbottens län 2012-2015

Inbjudan att lämna synpunkter på Förslag till revidering av Regionalt trafikförsörjningsprogram för Västerbottens län 2012-2015.

Inbjudan att lämna synpunkter på Förslag till revidering av Regionalt trafikförsörjningsprogram för Västerbottens län 2012-2015.

Vid Kollektivtrafikutskottets sammanträde den 30 maj 2013 har förslag till revidering av Regionalt trafikförsörjningsprogram för Västerbottens län 2012-2015 behandlats. Kollektivtrafikutskottet har vid sammanträdet fattat beslut om att skicka reviderat regionalt trafikförsörjningsprogram på remiss med remisstid 1 juni till 31 augusti 2013.

Ni inbjuds härmed ta del av underlaget och lämna synpunkter inför beredning av slutligt förslag till revidering av Regionalt trafikförsörjningsprogram för Västerbottens län 2012-2015. Revidering av Regionalt trafikförsörjningsprogram för Västerbottens län 2012-2015 kommer att fastställas av Förbundsfullmäktige i november 2013.

Möjligheter till fördjupad information och tillfälle att ställa frågor om programmet finns vid den remisskonferens som anordnas den 14 juni 2013 kl. 9-12 i Lycksele på Hotell Lappland, anmälan senast den 5 juni.

Sista dag för att inkomma med synpunkter på förslaget är den 31 augusti 2013.

Observera att färg är informationsbärande i programmet. Skanna gärna in eller skriv ut programmet i färg.

 

Skriv ut
31 maj, 2013 |
Jörgen Boström
Jörgen Boström

Kommentarer