Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt

Heidi Thörnberg, myndighetschef vid kollektivtrafikmyndigheten har deltagit i arbetet att ta fram seniorrabatt för enkelresor med buss i länet.

Lyssna

Seniorrabatt på bussen

Region Västerbottens styrelse har beslutat att införa seniorrabatt på enkelbiljett och rabattkort i den regionala kollektivtrafiken med buss i hela länet, med undantag för stadstrafik. Tidigare har seniorrabatt endast omfattat periodkort.
– Nu får vi samma pris för ungdomar och resenärer från 67 år och vi får en mer enhetlig prismodell som är kopplad till ålder, säger Mattias Larsson (C), vice ordförande, kollektivtrafikutskottet, Region Västerbotten.

Region Västerbottens styrelse har beslutat att införa seniorrabatt på enkelbiljett och rabattkort i den regionala kollektivtrafiken med buss i hela länet, med undantag för stadstrafik. Tidigare har seniorrabatt endast omfattat periodkort.

– Nu får vi samma pris för ungdomar och resenärer från 67 år och vi får en mer enhetlig prismodell som är kopplad till ålder, säger Mattias Larsson (C), vice ordförande, kollektivtrafikutskottet, Region Västerbotten.
För resenärer från 67 år innebär rabatten en sänkning från 265 till 199 kronor. Det givna priset anger det för närvarande högsta biljettpriset.

Rabatter kopplade till ålder
Därför har styrelsen också beslutat att justera seniorkortet till att gälla alla från 67 år. Seniorkortet är ett 30-dagarskort och priset justeras till samma nivå som ungdomsbiljetterna som för närvarande är 810 kronor. I och med justeringen upphör rätten för make/maka att köpa ett seniorkort trots att man inte uppnått giltig ålder.

Utökad ungdomsrabatt

Samtidigt införs ungdomsrabatt, till och med 19 år, för periodkort, lika som de rabatterade periodkort länets kommuner tillhandahåller de gymnasieelever som reser till och från skolan varje dag. Kortet ska gälla två enkelresor på vardagar, inom länet och även resor med Norrtåg och i vissa fall övergång till tätortstrafik. Möjlighet finns att uppgradera periodkortet till att gälla även under helger.

– Med den här prismodellen tror jag att seniorer bättre kan dra nytta av rabatterna. Seniorer är oftare sällanresenärer och då är det mer naturligt att vi har rabatt på enkelbiljetter, säger Mattias Larsson.

Den nya prismodellen införs den 1 augusti 2013.

För mer information:
Mattias Larsson (C), vice ordförande kollektivtrafikutskottet, Region Västerbotten, 070 682 17 19

Heidi Thörnberg, myndighetschef, Kollektivtrafikmyndigheten, 070 516 57 35, heidi.thornberg@regionvasterbotten.se

Presskontakt:
Mariann Holmberg, kommunikatör, Region Västerbotten, 072 222 73 43, mariann.holmberg@regionvasterbotten.se

Skriv ut

28 februari, 2013 |
Jörgen Boström
Jörgen Boström

Kommentarer