Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt

Pia Nilsson (S), gruppledare för trafikutskottet vid presskonferens vid Umeå Östra järnvägsstation. Foto: Mariann Holmberg

Lyssna

Norrbotniabanan ska genomföras

Regeringen ska inom ramen för näst-kommande infrastrukturplan genomföra byggstart av Norrbotniabanan mellan Umeå och Luleå.
– Det är ett avgörande och glädjande besked att regeringens budgetproposition tydligt pekar ut att Norrbotniabanan ska genomföras, säger Erik Bergkvist (S), regionråd, Region Västerbotten.

Regeringen ska inom ramen för näst-kommande infrastrukturplan genomföra byggstart av Norrbotniabanan mellan Umeå och Luleå.

– Det är ett avgörande och glädjande besked om att regeringens budgetproposition tydligt pekar ut att Norrbotniabanan ska genomföras, säger Erik Bergkvist (S), regionråd, Region Västerbotten.

Pia Nilsson (S), gruppledare för trafikutskottet beskriver att Norrbotniabanan konkret presenteras i en infrastrukturproposition 2016 och kommer finnas som ett specifikt objekt i nationella infrastrukturplanen 2018. Kostnaden för Norrbotniabanan beräknas till 27 miljarder, vilket regeringen bedömer som väl investerade pengar.
– Hanteringen av Norrbotniabanan ska ske under en skyndsam hantering 2016, säger Pia Nilsson.

Järnvägsplan ett första steg
Erik Bergkvist uttrycker att beskedet är ett startskott för att driva på processerna att tillskapa en järnvägsplan för så lång del av sträckan som är möjlig. Ten-T har en utlysning av möjlig medfinansiering från EU redan under hösten 2014.

– Vi kommer undersöka om det här beslutet är tillräckligt för att börja med järnvägsplaner, annars får vi se efter alternativa lösningar. Arbetet måste starta omgående för att processen med planering, projektering och slutligen byggande inte ska försenas onödigt, uttrycker Erik Bergkvist.

Erik Bergkvist ser också behovet av en gruppering för samverkan med regionala aktörer tillsammans med representation från staten.

– Att planera och projektera Norrbotniabanan är en komplex process och ju fler stenar som kan lyftas i ett tidigt skede, ju fortare sker genomförandet, säger Erik Bergkvist.

För mer informationErik Bergkvist (S), regionråd, Region Västerbotten, 070 618 68 55

Mårten Edberg, infrastrukturstrateg, Region Västerbotten, 070 216 86 25
Presskontakt

Mariann Holmberg, kommunikatör, Region Västerbotten, mariann.holmberg@regionvasterbotten.se, 072 222 73 43

Skriv ut

23 oktober, 2014 |
Jörgen Boström
Jörgen Boström

Kommentarer