Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

Norrtågs information om trafikstörningarna

De stora problemen som tågresenärer i norra Sverige upplevt under vintern har väckt många frågor. Norrtåg reder ut begreppen och har sammanställt några frågor och svar.

Med anledning av de trafikstörningar som drabbat Norrtågs trafik den senaste tiden lämnar Norrtåg följande information. Se PDF-fil i vänsterspalten.

För att skapa regional dagtågtrafik i Norrland bildades Norrtåg 2008. Ägare var inledningsvis länstrafikbolagen i de fyra nordliga länen, med respektive landsting som finansiärer. Efter att den nya kollektivtrafiklagen trädde i kraft den 1 januari 2012 förändrades ägarbilden, och nya ägare till Norrtåg är sedan dess de regionala kollektivtrafikmyndigheterna i Norrbotten, Västernorrland och Jämtland, samt länstrafikbolaget i Västerbotten.

Norrtåg hyr tågen av AB Transitio, ett bolag som ägs av 20 kollektivtrafikmyndigheter och landsting. Botniatåg är operatören som kör tågen på Norrtågs uppdrag.

Skriv ut
11 januari, 2013 |
Jörgen Boström
Jörgen Boström

Bilagor

Kommentarer