Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

Nu blir Norrbotniabanan verklighet

Idag presenterades tjänstemannaförslaget till den kommande nationella transportplanen för 2018 till 2029. I planen ges ekonomiskt utrymme för byggandet av Norrbotniabanan mellan Umeå och Skellefteå, något som glädjer regionrådet Erik Bergkvist.

Idag presenterades tjänstemannaförslaget till den kommande nationella transportplanen för 2018 till 2029. I planen ges ekonomiskt utrymme för byggandet av Norrbotniabanan mellan Umeå och Skellefteå, något som glädjer regionrådet Erik Bergkvist.

-Idag är vi väldigt nöjda, säger Erik Bergkvist (S), regionråd vid Region Västerbotten. Förslaget är att Norrbotniabanan mellan Umeå och Skellefteå byggs under planperioden. Det kommer ha helt avgörande inverkan på Västerbottens och norra Sveriges tillväxt och utveckling.

Förslaget berör vilka åtgärder inom trafikinfrastrukturen som ska vidtas de kommande 11 åren.Förslaget innebär byggnation av Norrbotniabanan sträckan Umeå-Skellefteå som finansieras med ca 7 miljarder kronor. Resurserna ger banan en byggstart under planperioden, även om ytterligare medel måste komma till för att banan ska färdigställas.

– Äntligen byggs Norrbottniabanan, säger Erik Bergkvist. Utifrån det regionala perspektivet ges bättre förutsättningar för arbetspendling, studier och näringslivsutveckling.Nu måste vi tillsammans arbeta hårt för att finna vägar så att slutförandet av banan upp till Luleå finansieras.

Ytterligare satsningar i länet

Totalt avsätts 10 724 miljoner kronor av den nationella transportplanen till satsningar i Västerbotten.

Satsningen på dubbelspår Umeå C- Umeå Östra ges 253 miljoner kronor. En annan järnvägssatsning av stor vikt är etappen Hällnäs- Lycksele som ges 255 miljoner kronor för elektrifiering om ramen för den nationella transportplanen ökar med 10 procent.

Ett antal mitträcken mellan Umeå-Skellefteå ges också finansiering:

-Vi får en markant standardhöjning på E4:an mellan Umeå och Skellefteå, säger Erik Bergkvist. Det här är både mycket positivt och lite överraskande. Det beror på ett enträget arbete från bl.a. Region Västerbotten där politisk konsensus i de här frågorna råder.

Förslaget om nationell transportplan går nu ut på remiss. Senast den 30 november ska alla remissvar vara färdigformulerade, där Region Västerbotten kommer vara en av de aktörer som yttrar sig. Politiskt beslut om transportplanen väntas ta av riksdagen i april/maj 2018.

För mer information:

Erik Bergkvist (S)

Regionråd vid Region Västerbotten

070- 618 68 55, erik.bergkvist@regionvasterbotten.se

Presskontakt

Micaela Löwenhöök

Kommunikatör, region Västerbotten

070-316 37 01, micaela.lowenhook@regionvasterbotten.se

Skriv ut

31 augusti, 2017 |
Micaela Löwenhöök
Micaela Löwenhöök

Kommentarer