Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

Orimligt att genomföra hastighetssäkningar

Trafikverket är ute på fullständigt fel väg när de nu tänker fullfölja sin idé om en massiv hastighetssänkning på landets vägsystem. Detta menar regionråden vid Region Västerbotten och Region Jämtland Härjedalen och landshövdingen i Norrbottens län.

Att lösa nollvisionen med generella hastighetssänkningar från 100 eller 90 km/h ned till 80 km/h i stället för upprustade vägar är helt orimligt.

Det innebär att näringsliv och medborgare mister tillgänglighet samtidigt som effekterna för trafiksäkerheten är marginella. Övergripande beräkningar visar att de tänkta hastighetssänkningarna är kraftigt samhällsekonomiskt olönsamma. Detta var även något som framfördes på ett mycket tydligt sätt både från politiska företrädare och från näringslivet i samband med de remissvar som lämnades i våras på Trafikverkets förslag.

Att man nu från Trafikverkets sida uppenbarligen inte tagit till sig något av den kritik som framfördes i våras är häpnadsväckande. Därför är det nödvändigt att man på nationell politisk nivå griper in för att korrigera den felaktiga väg som Trafikverket uppenbarligen har tänkt sig slå in på. I annat fall riskerar vi successivt fortsatta generella hastighetssänkningar, vilket vore förödande – inte minst i norra Sverige som med våra långa avstånd drabbas hårt.

Det är därför som Region Västerbotten, Region Jämtland Härjedalen och Länsstyrelsen i Norrbotten nu begär företräde hos infrastrukturminister Anna Johansson för att tydliggöra vår syn i syfte att Regeringen ger Trafikverket andra direktiv när det gäller att hantera genomförandet av nollvisionen.

 

Erik Bergkvist, regionråd Region Västerbotten, 070-618 68 55
Robert Uitto, regionråd Region Jämtland Härjedalen, 070-629 13 84
Sven-Erik Österberg, landshövding Länsstyrelsen Norrbotten, 010-225 54 82

Skriv ut

13 september, 2016 |
Emil Hägglund
Emil Hägglund

Kommentarer