Gå till sidans huvudinnehåll Gå till sidans meny
Kontakt

Transport.

Systemanalys för Västerbottens och Norrbottens län

Regionförbundet Västerbottens län och Länsstyrelsen Norrbotten har på uppmaningen av Trafikverket tagit fram en gemensam regional systemanalys då länen har gemensamma mål och syften med transportsystemens funktioner. Länen har till stora delar liknande förutsättningar, möjligheter och utmaningar, där samverkan är en viktig utgångspunkt för att nå den gemensamma framtidsbilden.

Orimligt att genomföra hastighetssäkningar

Trafikverket är ute på fullständigt fel väg när de nu tänker fullfölja sin idé om en massiv hastighetssänkning på landets vägsystem. Detta menar regionråden vid Region Västerbotten och Region Jämtland Härjedalen och landshövdingen i Norrbottens län.

Almedalen: Inlandsbanan ska uppmärksammas i riksdagen

Under tisdagseftermiddagen låg fokus på de för norra Sverige så betydelsefulla infrastrukturfrågorna. Inlandsbanan AB hade bjudit in till två seminarier utifrån två olika men matchande perspektiv “Hur kan pendeltåg rädda Norrlands inland” och “Inlandsbanan – en outnyttjad resurs för godstransporter?”.

ALMEDALEN: Vad vinner Sverige på utbyggd järnväg?

Sverigeförhandlingen utreder inte bara höghastighetsbanor, utan också järnväg i norra Sverige. Industrin efterfrågar bättre järnvägar för att förbättra för export, jobb och tillväxt. Men vilka nyttor kan vi skapa med utbyggd järnväg i norr och hur kan en sådan utbyggnad kunna binda samman Sverige?