Gå till sidans huvudinnehåll Gå till sidans meny
Kontakt

Transport.

Norrbotniabanan prioriteras i ny nationell järnvägsrapport

Norrbotniabanan prioriteras i en nationell rapport som vill se en upprustning av Sveriges godsjärnvägar. Detta presenterades i rapporten "Järnväg 2050: Näringslivets godstransporter" som Sweco utfört på beställning av en rad tunga aktörer inom tåg- och godsbranschen. Avsändarna vill se en fördubbling av arbetet med godstrafik och presenterar samtidigt en tydlig utvecklingsstrategi.