Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

Politik och allmänhet vill ha Norrbotniabanan

Hela 60 procent av riksdagskandidaterna och 72 procent av allmänheten anser att Norrbotniabanan ska byggas.

Mycket pekar på att bygget av Norrbotniabanan är av stort intresse. Hela 60 procent av riksdagskandidaterna och 72 procent av allmänheten anser att klartecken från regeringen bör ges för bygget av Norrbotniabanan. Det visar en undersökning genomförd av Westander på uppdrag av Norrbotniabanegruppen.

– Det är väldigt roligt att undersökningen visar på en starkt positiv inställning till bygget av banan, säger Anna Pettersson, regiondirektör Region Västerbotten. Vi har ett stort engagemang kring Norrbotniabanan och lyfter frågan i många forum. Det är glädjande att hårt arbete ger resultat.

Under Almedalsveckan lät regeringen meddela att en förhandlingsperson ska tillsättas för att öppna upp för en diskussion om Norrbotniabanan, något som tidigare inte varit aktuellt. Förhandlingspersonen från regeringen kan ses som ett tecken på en ökad politiska vilja på riksnivå.

– Den senaste tiden har många indikatorer tytt på att Norrbotniabanan kan bli verklighet, säger Erik Bergkvist (S), regionråd Region Västerbotten. Löftet om en förhandlingsperson är ett steg i rätt riktning.

Även på EU-nivå har tongångarna varit positiva angående en framtida kustjärnväg mellan Umeå och Luleå. Under Almedalsveckan meddelade José Anselmo, generaldirektoratet för energi och transport i EU-kommissionen, på ett seminarium av Midway alignment of the Bothnian corridor att 26,5 miljarder euro är avsatt för transportlösningar och att kommissionen ställer sig positiv till bygget av Norrbotniabanan.

Överraskande i undersökningen är att det finns ett starkt stöd från storstäderna för bygget och särskilt från allmänheten där 68 procent vill se en järnväg längst norrlandskusten. Hos riksdagskandidaterna från Stockholm, Göteborg och Malmö ligger stödet på 55 procent för ja till banbygget. Undersökningen visar att det är i den moderata gruppen som den största skepsisen mot banbygget finns. 57 procent av de tillfrågade moderaterna säger nej till Norrbotniabanan.

– Trots framgångarna är det önskvärt med tydligare signaler från den sittande regeringen, särskilt innan valet i september, menar Erik Bergkvist.

Läs Norrbotniabanegruppens pressmeddelande och hela undersökningen här.

För mer information:

Anna Pettersson, regiondirektör, Region Västerbotten, 070 397 68 84,anna.pettersson@regionvasterbotten.se

Erik Bergkvist (S), regionråd, Region Västerbotten, erik.bergkvist@regionvasterbotten.se, 070 618 68 55

Presskontakt:

Micaela Molin, kommunikatör, micaela.molin@regionvasterbotten.se, 070-316 37 01

Skriv ut

7 augusti, 2014 |
Micaela Löwenhöök
Micaela Löwenhöök

Kommentarer