Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

SimLab East-West kartlägger Kvarkenståket

Studien är den första i sitt slag och vi hoppas kunna följa upp studien med en liknande för persontrafik, säger Jeanette Kjellberg, projektledare för SimLab East-West vid CERUM.

Projektet SimLab East-West har beviljats medel för att kartlägga hur minskade transportkostnader påverkar efterfrågan att använda Kvarkenstråket för internationellt transit genom regionen.

Forskarna kommer att använda sig dels av den godssimuleringsmodell benämnd Samgods som Trafikverket tagit fram för godstrafik, men också arbeta fram egna simuleringsmodeller.
För att kunna använda Samgods för hela Botnia-Atlanticaregionen behöver modellen utvecklas med de finska och norska trafiknätverken samt data omkring s.k. transitgods
med start- och slutpunkt utanför regionen. Modellen bygger på att godset tar den väg där transportkostnaden är minst och därför är det intressant att jämföra olika vägalternativ.
Sträckan från Vasa över till Umeå, genom Västerbotten och vidare ut till Nordlands Atlanthamnar kommer att simuleras utifrån nuläge och ett antal olika framtidsscenarier
exempelvis med en fast förbindelse över Kvarken och en järnväg från Storuman och vidare till norska kusten.

– Därutöver kommer en studie att utföras om huruvida detta är ett strategiskt läge för en öst- västlig länk och om det kommer att leda till regional utveckling och i sådana fall hur.
Studien är den första i sitt slag och vi hoppas kunna följa upp studien med en liknande för persontrafik, säger Jeanette Kjellberg, projektledare för SimLab East-West vid CERUM.

Projektet stöds av de gränsöverskridande organen, Kvarkenrådet och Mittskandia. Projektet leds av CERUM (Centrum för regionalvetenskap) vid Umeå universitet. Parter i projektet är
Handelshøgskolen i Bodø, Universitetet i Nordland och Department of Production vid Vasa universitet. Projektet omsluter strax under sju miljoner sek och kommer att avslutas i april
2014.

Projektet har beviljats medel från den Europeiska regionala utvecklingsfonden inom Botnia- Atlanticaprogrammet samt medfinansieras av Österbottens förbund, Vasa stad, Korsholms
kommun, Region Västerbotten, Umeå kommun, Nordland fylkeskommune och Statens vegvesen.

Skriv ut
3 februari, 2013 |
Jörgen Boström
Jörgen Boström
  • För mer information om projektet SimLab East-West: www.cerum.umu.se, www.simlabeastwest.se
    Kontaktperson: Jeanette Kjellberg, jeanette.kjellberg@cerum.umu.se, 072-700 68 97

Kommentarer